Přejít na hlavní obsah

Fakulty uspořádaly online promoce

Stovky absolventů Masarykovy univerzity přišly o možnost převzít slavnostně svůj diplom. Některé fakulty se rozhodly aspoň pro částečnou náhradu pandemií zastavených ceremonií.

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU Jiří Špalek při online promocích..

Slavnostní oblečení, vedení fakulty v talárech, skládání promočního slibu a také květiny či oběd s rodinou. Mnozí mladí lidé ale letos na jaře nemohli kvůli pandemii koronaviru zažít ceremoniál, který stvrzuje jejich úspěšné dokončení studia.

Některé fakulty se jim však snažily vytvořit alespoň částečnou náhradu a například Ekonomicko-správní a Filozofická fakulta MU se rozhodly pro online formu slavnostního aktu.

Ekonomové připravili hned šest různých videí pro dvoje bakalářské a troje magisterské promoce a jednu akci pro anglicky mluvící absolventy. Díky zaslanému newsletteru se pak mohli úspěšní studenti fakulty podívat na zdravici proděkanky pro prezenční studium Marie Hladké a prohlédnout si ještě jednou prostory fakulty. Byli také jmenovitě představeni děkanovi fakulty Jiřímu Špalkovi, který jim popřál úspěchy v další životní etapě.

Také Filozofická fakulta MU se rozhodla pro online formu zdravice, a to loni v prosinci a letos v dubnu. Rozloučila se tak s asi 150 svými absolventy. Na rozdíl od ekonomů byla méně formální, bez talárů, a ujal se jí proděkan pro bakalářské a magisterské studium Josef Šaur. Absolventi si ale mimo jiné vyslechli projevy děkana Milana Pola i předsedy studentské komory akademického senátu fakulty Stanislava Hasila. I oni pak byli jmenovitě představeni vedení fakulty a došlo i na pořízení hromadné fotografie.

Některé fakulty v minulém roce stihly předání diplomů osobně a v tomto roce zatím čekají na příznivější epidemickou situaci.

Lékařská fakulta MU je uspořádala za přísných opatření v aule univerzitního kampusu. Absolventi byli rozděleni do malých skupin a omezený byl i počet hostů, kteří mohli být slavnostnímu aktu přítomni. Pro další zájemce přenášela fakulta obraz a zvuk do další učebny.

Fakulta sportovních studií MU stihla ještě na přelomu září a října uspořádat Slavností předávání diplomů. Absolventi dostali diplom opět v malých skupinách v zasedací místnosti děkana a bez doprovodu příbuzných.

Na dobu, kdy bude možné promoce uspořádat v klasické podobě, je odložila Fakulta sociálních studií MU. Dá tak možnost zažít tento slavností akt i těm ročníkům, kterým to pandemie znemožnila hned po ukončení studia.

Odklad zvolila i Farmaceutická fakulta MU, která zatím počítá s červnovým termínem. Podle aktuálního stavu epidemie mohou být promoce i v hybridní formě s omezeným počtem absolventů, kteří převezmou diplom v malých skupinkách a pro zájemce se bude promoce streamovat.

Úspěšní studenti práv pak o promoce přišli. Fakulta jim však spolu s diplomem předala také osobní dopis děkana.

Chybějící slavnostní promoce samozřejmě mají i praktický dopad, kdy se absolventi i fakulty museli vypořádat s předáním diplomu, který je třeba například při hledání zaměstnání jako doklad dosaženého vzdělání. Na většině fakult bylo možné si dokument vyzvednou osobně na studijním oddělení.

Hlavní novinky