Přejít na hlavní obsah

MU vypsala pomoc Ukrajině na vzdělávací a humanitární účely

Masarykova univerzita v reakci na situaci na Ukrajině vypsala možnost finanční pomoci. Příspěvek lze formou daru zaslat přes Obchodní centrum MU. 

Text v ukrajinštině následuje níže. / Заява українською мовою наведена нижче.

Masarykova univerzita dlouhodobě v rámci svých možností nabízí studentům a akademikům v reakci na násilí nebo perzekuční postup vůči těm, kteří vyjadřují nesouhlas s nedemokratickými postupy, pomocnou ruku. Podobným způsobem je univerzita připravena projevit svou solidaritu i nyní občanům Ukrajiny. 

Rektor MU Martin Bareš v úterním dopoledním prohlášení uvedl, že vedení Masarykovy univerzity považuje události posledních dnů a hodin za nesmírně znepokojující a zneklidňující. „Masarykova univerzita vždy hájila a bude hájit principy svobody, základních lidských a občanských práv, demokracie a mírového řešení sporů a problémů,“ připomněl rektor. 

Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze prostřednictvím finanční pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely, kterou iniciovala Masarykova univerzita. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ

 

Університет ім. Масарика оголосив про можливість надання допомоги Україні для здійснення освітніх та гуманітарних цілей

Університет ім. Масарика, реагуючи на ситуацію в Україні оголошує можливість надання фінансової допомоги. Внесок можна у формі подарунку направити через Торговельний центр Університету.

Університет ім. Масарика вже довгий час у рамках своїх можливостей пропонує студентам й академікам допомогу, реагуючи таким чином на насильство чи переслідування щодо тих, які висловлюють незгоду з недемократичними практиками. Унівеситет готовий аналогічно показати свою солідарність також зараз відносно громадян України.

Ректор Університету ім. Масарика Мартін Бареш у зверненні, оголошеному у вівторок у першій половині дня, зазначив, що керівництво вважає події останніх днів і годин надзвичайно тривожними та бентежними. „Університет ім. Масарика завжди захищав і захищатиме принципи свободи, основних прав людини та громадянина, демократії та мирного вирішення спорів і проблем», нагадав ректор.

Підтримати українських студентів й академіків можна шляхом надання фінансової допомоги, призначеної для освітніх і гуманітарних цілей, котру ініціював Університет ім. Масарика. Фінансовий внесок можна надати у формі подарунку через Торговельний центр Університету ім. Масарика. Інформацію про актуальний розмір зібраної фінансової допомоги можна знайти на веб-сторінці MUNI ДОПОМАГАЄ.

Hlavní novinky