Přejít na hlavní obsah

MUNI POMÁHÁ již dva roky. V databázi jsou tisíce dobrovolníků

Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ vstupuje už do třetího roku svého působení na Masarykově univerzitě.

Výuka, doučování a hlídání dětí patří mezi hlavní činnosti dobrovolníků MUNI POMÁHÁ.

Dobrovolnické centrum je především síť přibližně čtyř tisíc dobrovolníků, kteří se o tom, že je jejich pomoc potřeba, dozvídají prostřednictvím webové i mobilní aplikace MUNI POMÁHÁ. V neděli 13. března 2022 to budou přesně dva roky, kdy bylo tohle centrum z iniciativy rektora Martina Bareše a po jeho výzvě k zapojení se do pomoci při zvládání epidemie koronaviru SARS-CoV-2, založeno. Svou činnost ale nesměřuje k pomoci pouze v Brně, rozšířilo ji i v rámci kraje a České republiky.

V první fázi, v roce 2020, se práce centra týkala především epidemie koronaviru. Centrum koordinovalo nasazení dobrovolníků, formy pomoci zahrnovaly práce v nemocnicích, na krizových linkách, v domovech pro seniory či jiných neziskových organizacích a soustředily se také na hlídání a doučování dětí, zajišťování nákupů, vyzvedávání léků či doručování roušek. Ve veřejné sbírce na podporu dobrovolníků se sešlo téměř 2,5 milionu korun.

Ani v roce 2021 se centrum nevyhnulo řešení nenadálých situací spojených s onemocněním covid-19. Začátkem roku začala vznikat očkovací centra, dobrovolníci, které MUNI POMÁHÁ zajistilo, připravovali vakcíny, očkovali a testovali a současně pomáhali v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Svou činnost ale centrum rozšířilo i o pomoc po živelné katastrofě – ničivém červnovém tornádu v obcích na jižní Moravě. Na místě dobrovolníci pomáhali nejen manuálně při odklízení trosek, ale zapojili se také do hlídání dětí. Kromě toho nabídli i svoje odborné znalosti, například právní, dotační a IT poradenství. Jménem MUNI POMÁHÁ byla založena finanční sbírka, v níž se podařilo vybrat přes milion korun pro zasažené oblasti. Tuto částku pracovníci centra v říjnu společně s rektorem MU Martinem Barešem předali zástupcům obce Hrušky na rekonstrukci místní základní školy.

Uskutečnil se také pilotní ročník Letní školy doučování určené pro děti zasažené online výukou. Ve dvou týdenních turnusech se do výuky, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, zapojilo přes 30 dobrovolníků. „Letní školu jsme pořádali hlavně z důvodu narůstajících rozdílů ve vzdělání mezi dětmi na základních školách. Zmíněné rozdíly způsobila distanční výuka a podpořili jsme v ní děti ze znevýhodněného prostředí, ať už ze sociálně slabých rodin, děti cizinců, děti z SOS vesniček nebo z pěstounských rodin,“ shrnuje koordinátorka centra Markéta Koláčková.

Dobrovolnické centrum získalo v roce 2021 také několik cen. Jihomoravský kraj ocenil MUNI POMÁHÁ za pomoc sociálním službám v době pandemie. Dobrovolníci převzali prestižní Cenu evropského občana a ocenění hejtmana Jihomoravského kraje za pomoc při spolupráci během odstraňování přírodní katastrofy způsobené tornádem v Jihomoravském kraji.

„Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří v průběhu dvou let pomáhali. Jsme velmi rádi, že se naše dobrovolnická komunita rozrůstá a jsme schopni rychle reagovat na přicházející společenské výzvy a zapojit se tam, kde je nás nejvíce třeba,“ uvádí koordinátorka centra Daniela Vonbauer.

V současné době je Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ stabilní součástí Masarykovy univerzity a jako projekt je integrální součástí univerzitní struktury a univerzitních aktivit. Reaguje samozřejmě nyní i na bezprecedentní celospolečenskou výzvu v souvislosti s útokem Ruské federace na Ukrajinu.

 „Dobrovolnické centrum již poněkolikáté za poslední roky prokazuje hluboký smysl své existence a dále potvrzuje, že je oprávněným držitelem Ceny evropského občana za rok 2020 udělované Evropským parlamentem,“ podotýká rektor MU Martin Bareš. 

Dobrovolníci MUNI POMÁHÁ jsou v posledních dnech nedílnou součástí Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) jako tlumočníci či pomocníci při organizaci na místě. V současné chvíli je do práce v KACPU zapojeno přes 250 z nich. Prostřednictvím dobrovolníků je zajištěna také Krizová linka psychologické pomoci pro ukrajinské i ruské občany na Filozofické fakultě MU.

 „Studenti Masarykovy univerzity hrají v posledních dvou letech velkou roli při zajištění pomoci v mnoha krizových situacích, které nás a naše okolí bohužel postihly. Jsem velmi hrdá na to, jak aktivní, pohotové a empatické mladé lidi univerzita formuje. Přesvědčili jsme se o tom už během pandemie nemoci covid–19, při pomoci po loňské přírodní katastrofě na jižní Moravě a nyní i v případě války na Ukrajině,“ uvádí k dvouleté spolupráci s Masarykovou univerzitou primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Masarykova univerzita mimo aktivity MUNI POMÁHÁ vypsala v reakci na situaci na Ukrajině finanční pomoc určenou na vzdělávací a humanitární účely. V druhém týdnu v březnu již vybraná částka přesáhla 1 milion korun. Univerzita dále nabízí ubytování pro ukrajinské studenty, akademiky, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na kolejích a v dalších ubytovacích zařízeních MU. Ve spolupráci s MŠMT připravuje speciální stipendia až pro 1 000 ukrajinských studentů na dokončení studia na fakultách MU. Stipendiem v tísni podporuje stávající ukrajinské studenty na MU a podpoří i akademiky a vědecké pracovníky přicházející z Ukrajiny prostřednictvím programu na podporu personální politiky. Finalizuje také přípravu speciálního běhu přijímacího řízení vycházejícího z nárůstu zájmu o studium na MU ze strany ukrajinských studentů.

Hlavní novinky