Přejít na hlavní obsah

Video: Rektor Martin Bareš o postojích MU a pomoci Ukrajině

V projevu k aktuální situaci agrese Ruska proti Ukrajině upozorňuje rektor MU Martin Bareš, že Evropa je v situaci, kterou nezažila desítky let.

Rektor MU Martin Bareš.

Text v ukrajinštině následuje níže. / Заява українською мовою наведена нижче.

V úvodní části svého vyjádření zmínil události uplynulého pracovního týdne, prohlášení rektora, vyvěšení ukrajinské státní vlajky před Rektorátem MU a na budovách fakult a pracovišť napříč MU.

Zmínil, že univerzita připravuje konkrétní pomoc pro ukrajinské studenty, studentky, akademiky a akademičky, vypisuje stipendijní programy, nabízí psychologickou podporu. Připomněl, že byla vypsána finanční pomoc určená na vzdělávací a humanitární účely, a to, že přispět může kdokoliv.

Uvedl, že MU do pomoci zapojila také Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ, poslal osobní dopis všem ukrajinským studentkám a studentům a dopisy se žádostí o vypsání stipendijních programů a s nabídkou pomoci odešly dopisy i na ministerstva školství a zahraničí a ukrajinskou ambasádu.

„Jsme svědky agresivního chování Ruské federace, která obsazuje a bojuje na území Ukrajiny. Jedná se opravdu o invazi. Osobně jsem zatím zklamán přístupem Evropské unie, Spojených států a spojenců obecně. Dovedl bych si představit daleko razantnější přístup, a to nejen v oblasti sankcí,“ uvedl v projevu.

Požádal, aby se všichni zamysleli nad pomocí, s tím, že se jedná o naši současnost a budoucnost.

Upozornil také na to, že se v budovách univerzity můžeme potkat se spolužáky nebo kolegy z Ruska a vyzval k toleranci. „I když s námi cloumají emoce a hněv, nemůže se obrátit vůči ruským studentům, studentkám, akademikům a akademičkám na Masarykově univerzitě. Oni jsou stejnou obětí Ruské federace jako ti, kteří nyní bojují na Ukrajině.“

Na závěr připomněl humanitární čin prezidenta T. G. Masaryka, kterým do Československa přivedl desítky tisíc uprchlíků a vyzval k následování tohoto činu.

 

Відео: Ректор Мартін Бареш про позицію університету Масарика та допомогу Україні 

Під час свого виступу з приводу актуальної ситуації – агресії Росії проти України – ректор університету Масарика Мартін Бареш наголошує, що Європа опинилася в ситуації, якої не було вже десятки років. 

У вступі до свого виступу ректор згадав події минулого робочого тижня, заяву ректора, стягання українського державного прапору перед Ректоратом університету Масарика та на будівлях факультетів та офісів університету.

Ректор повідомив, що університет готує конкретну допомогу українським студентам, студенткам та академікам, організовує стипендіальні програми, пропонує психологічну підтримку. Також ректор нагадав, що була організована фінансова допомога для навчальних та гуманітарних цілей, і що до збору може долучитися кожен.

Він зазначив, що до допомоги долучився також Волонтерський центр «Університет Масарика ДОПОМАГАЄ», що ректор відправив особистого листа всім українським студенткам та студентам, а також листи із заявою про організацію стипендіальних програм; з переліком допомоги листи були відправлені як до Міністерства освіти, так і за кордон та до Посольства України.

«Ми є свідками справді агресивних, не зважаючи на всі міжнародні конвенції, поведінки та дій Російської Федерації, яка воює та окуповує території України. Йдеться про вторгнення. Я, особисто, розчарований відношенням Європейського Союзу та Сполучених Штатів, які зазвичай виступають у ролі союзників. Я вбачаю можливості набагато сильнішого підходу – і не лише в сфері санкцій, а й в сфері масивнішої підтримки України», – сказав ректор у виступі.

Він попросив, щоб усі задумалися над наданням допомоги, оскільки йдеться про наше теперішнє та майбутнє.

Він також наголосив на тому, що в стінах університету ми можемо зустріти студентів та колег з Росії, та закликав до толерантності. «Хоча нами зараз керують емоції, гнів, ми, проте, не можемо обернутися спиною до російських студентів та студенток, академіків. Вони також є жертвами дій та влади Російської Федерації, як і ті, що зараз воюють за Україну».

На завершення ректор нагадав про гуманітарний вчинок президента Т.Г. Масарика, завдяки якому до Чехословаччини прибули десятки тисяч біженців, та закликав до наслідування.

Hlavní novinky