Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita by měla mít dvě nové prorektorky

Vedení Masarykovy univerzity by se od nového akademického roku 2023/2024 mělo vrátit ke svému sedmičlennému prorektorskému složení. Takřka polovinu týmu mají tvořit ženy. 

Vedením prorektorského portfolia pro záležitosti studentů a vnější vztahy bude od 1. května pověřena Jana Fialová, která dosud působila na Lékařské fakultě MU jako proděkanka pro záležitosti studentů. Prorektorkou pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost by se pak od 1. září měla stát Monika Jandová, současná proděkanka pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty MU. Záměr rektora Martina Bareše na jmenování nových prorektorek bude ještě projednávat Akademický senát MU. Na svých pozicích mají nadále pokračovat prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant, prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová a prorektor pro akademické záležitosti Jiří Hanuš. Do konce srpna bude ve vedení MU pokračovat také prorektor pro celoživotní vzdělávání a komerční spolupráci Martin Kvizda.

„Dlouhodobě zastávám názor, že by v řídících orgánech Masarykovy univerzity měly mít větší zastoupení ženy. Tuto personální politiku se snažím uplatňovat například i ve Správní radě Masarykovy univerzity a věřím, že Akademický senát MU můj záměr podpoří. Od nových členek prorektorského týmu mám velká očekávání – ať už jde o portfolium udržitelnosti na prorektorské úrovni, čímž dáváme jasně najevo, jak důležité pro naši univerzitu toto téma je, nebo pokud jde o zkušenosti paní proděkanky Fialové, která přichází z naší nejúspěšnější fakulty, co se týká počtu zájemců o studium a přijatých přihlášek,“ uvedl rektor univerzity Martin Bareš, který by měl mít od 1. září také nového statutárního zástupce. Stát by se jím měl prorektor Radim Polčák, který na této pozici vystřídá prorektora Břetislava Dančáka.

Jana Fialová je  proděkankou pro záležitosti studentů Lékařské fakulty MU.

„Baví mě práce a komunikace se studenty, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti fakultního a univerzitního života a práce se spolky. Věřím, že zužitkuji své zkušenosti, kdy se takto speciálnímu portfoliu věnuji řadu let. Ráda bych současnou atmosféru, klima a vnitřní komunikaci, kterou se nám díky současnému rektorovi a dřívějšímu děkanovi fakulty Martinu Barešovi podařilo na Lékařské fakultě MU budovat a se současným děkanem Martinem Repkem dále rozvíjet, přenesla na celouniverzitní úroveň,“ uvedla Jana Fialová. Na MU Jana Fialová působí od roku 2008. Odborně se věnuje především oblasti prevence neinfekčních a infekčních chorob, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, specializuje se také na hygienu práce a ochranu veřejného zdraví. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka Ústavu veřejného zdraví na Lékařské fakultě MU a od roku 2018 jako proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty MU.

Monika Jandová působí jako proděkanka pro internacionalizaci na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Monika Jandová získala inženýrský titul na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v roce 2003 v oboru Obchodní podnikání a doktorát v oboru Hospodářská politika na téže fakultě v roce 2011. Od roku 2020 působí jako proděkanka pro internacionalizaci na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. „Nejvíc mě láká téma udržitelnosti, protože ho vnímám jako širší a zajímavou oblast o více pilířích. Nejen jako enviromentální záležitost, ale také jako společenskou udržitelnost, tedy v kontextu celoživotního vzdělávání nebo ekonomické udržitelnosti, kam patří mimo jiné racionalizace a větší efektivita při nakládání s veřejnými prostředky. Zkušenosti a inspiraci v těchto oblastech sbírám zejména ze zahraničí, je to pro mě nejpřirozenější cesta jako pro dosavadní proděkanku pro internacionalizaci,“ vyjádřila se k nové pozici Monika Jandová. Odborně se Monika Jandová věnuje ekonomii dopravy, zejména se zaměřením na otázky nastavení konkurence a jejích dopadů v segmentu železniční dopravy. Jako manažerka mezinárodních aktivit v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku komunikuje se zahraničními partnery, připravuje zahraniční výzkumné spolupráce a asistuje při přípravě mezinárodních akcí, projektů a grantů. Současně pracuje také jako odborná asistentka na Katedře ekonomie ESF MU.

Hlavní novinky