Přejít na hlavní obsah

Vědci z MU odkrývají další poznatky z genomu Mendela

Od narození zakladatele genetiky G. J. Mendela dnes uplynulo 201 let. MU navazuje na úspěšný výzkum jeho DNA a loňské prestižní setkání odborníků z celého světa Mendel Genetics Conference.

Socha G. J. Mendela v areálu augustiniánského opatství v Brně.

Konec července již tradičně v Brně patří Mendelovi. Zakladatel moderní genetiky patří mezi nejvýznamnější osobnosti, které kdy v Brně žily a pracovaly. Jeho výročí narození si 20. července připomíná mnoho organizací, včetně Masarykovy univerzity.

Loňský rok oslav 200. výročí narození G. J. Mendela byl doslova nabitý událostmi a akcemi. Masarykova univerzita ho odstartovala již o rok dříve, kdy v rámci akce Mendelovy dny 2021 zveřejnila informaci o vyzvednutí ostatků vědce z hrobky augustiniánů a ukázala první výsledky výzkumu jeho DNA. Představila také osobnost G. J. Mendela na EXPO 2020 v Dubaji, připravila nový vizuál propagačních předmětů – šroubovice DNA ve vizuálu, která vychází z loga a prvního písmene univerzity, podílela se nebo sama uspořádala několik výstavpřednášek, otevřela novou expozici v Mendelově muzeu MU, byla u zahájení činnosti Mendelova skleníku a představení uměleckého díla Hrachovina na Mendlově náměstí v Brně.

Především se však postarala o vrchol roku 2022, když spolupořádala vědeckou akci světového významu Mendel Genetics Conference. Konference byla poctou dílu Gregora Johanna Mendela, ale také důležitou odbornou vědeckou událostí, které se účastnila řada excelentních vědců včetně tří laureátů Nobelovy ceny – Ady E. Yonatha, Paula Nurse nebo Thomase R. Cecha. Konference přinesla diskuse na aktuální témata z oblasti genetiky člověka, živočichů a rostlin včetně problematiky GMO nebo genetiky bakterií a virů. Významní mezinárodní vědci se věnovali také etickým otázkám spojeným s diagnostikou a screeningem genetických onemocnění nebo uplatnění nových genomických technologií v medicíně či zemědělství.

Konference měla podle vyjádření prorektorky pro výzkum a doktorské studium MU Šárky Pospíšilové nepochybně velký význam pro zviditelnění Masarykovy univerzity i dalších spolupracujících organizací, města Brna a celé České republiky. „Přilákala totiž několik stovek účastníků, kteří se zúčastnili nejenom odborných přednášek, ale mnozí také navštívili Mendelovo muzeum nebo kampus Masarykovy univerzity. Mám velkou radost, že jsme dostali řadu velmi pochvalných reakcí a komentářů od zahraničních hostů a řada z nich se chce do Brna vracet na další odborné i kulturní akce pořádané naší univerzitou,“ uvedla Šárka Pospíšilová.

To potvrdil také například profesor John J. Mulvihill z University of Oklahoma, který se loni zúčastnil Mendelových oslav a popularizuje Mendela v USA. „Podle mého skromného názoru měla Mendel Genetics Conference obrovský úspěch. Zanechala nesmazatelné a dobré vzpomínky na vědu, historii, hudbu, umění, muzea a hlavně na vědecký program. Vynikající jsou samozřejmě také výsledky multidisciplinárního zkoumání Mendelových tělesných pozůstatků. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit. Věřím, že Mendelovi příznivci v Brně i České republice budou i nadále zlepšovat veřejné povědomí o Mendelovi a získávat důvěru veřejnosti v jeho vědecké bádání,“ uvedl John J. Mulvihill v e-mailu prorektorce Šárce Pospíšilové.

Setkávání s nejvýznamnějšími vědci pomohlo Masarykově univerzitě nastartovat odbornou spolupráci s prestižními zahraničními institucemi a rozšířilo možnosti studijních pobytů doktorandů a mladých vědců. „Proto věříme, že Mendelovu genetickou konferenci v příštích letech opět zopakujeme,“ doplnila prorektorka.

Šárka Pospíšilová je také moderátorkou odborného programu, který se koná v sobotu odpoledne v rámci Festivalu Mendel v Mendelově skleníku. Společně s vědci z CEITEC MU a Danou Fialovou z Oddělení genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty MU, která se v roce 2021 podílela na zkoumání DNA z ostatků G. J. Mendela, seznámí účastníky programu s novými poznatky o vlastnostech Mendela, které vyčetli z genomu. Prozradí něco víc o barvě očí, chutích nebo tendenci ke kouření.

„Jsem ale velmi ráda, že Festival Mendel se koná každoročně a svým kulturním i odborným programem upozorňuje veřejnost na výročí narození skvělého vědce, který v Brně položil základy genetiky. Ráda bych veřejnost pozvala nejenom na koncerty, ale právě na sobotní odpoledne, na které jsme v novém Mendelově skleníku naplánovali sérii zajímavých přednášek o různých aspektech genetiky,“ dodala Šárka Pospíšilová.

O tajemství genů, genetické genealogii, lidském mikrobiomu, genetické zátěži a predispozici, ale i o vzácných onemocněních budou v programu hovořit také další odborníci z Masarykovy univerzity, výzkumného centra CEITEC MU a ústavu RECETOX, Akademie věd, FN Brno, IKEM Praha a Společnosti pro genetickou genealogii.

 

Hlavní novinky