Přejít na hlavní obsah

Nevyhovující vodu dočasně v kampusu nahradí balená voda

Úhradu veškerých nákladů na zajištění balené vody bude univerzita požadovat od dodavatelů stavby. Foto: Archiv MU.
Odstranění závad bude Masarykova univerzita i nadále požadovat na dodavatelích stavby, kteří se nyní pokusí o nápravu pomocí dezinfekce. V případě, že se tento postup ukáže jako neúčinný, je univerzita připravena vymáhat nápravu závad i soudní cestou.

Vedení univerzity se navíc rozhodlo provést detailní rozbor vody i v těch pavilonech kampusu, kde si uživatelé na kvalitu vody nestěžovali. Voda neodpovídající hygienickým požadavkům byla odhalena v dalších osmi pavilonech tzv. Modré etapy dokončené v roce 2007. Zjištěny byly téměř stejné nedostatky jako v případě pavilonů Zelené etapy, tedy zvýšené počty nepatogenních bakterií a zvýšený obsah zinku. Senzorické závady byly prokázány pouze ve dvou vzorcích pitné vody z celkem čtyřiceti odebraných. I v těchto pavilonech budou kohoutky opatřeny značkami „Voda nevhodná k pití“ a bude zajištěno zásobování balenou vodou nebo výdejními automaty na pitnou vodu, a to až do odstranění závad.

Problémy jsou i se zvýšeným množstvím zinku ve vodě. Zjištěné nedostatky v kvalitě vody sice nemohou vést k poškození zdraví, současně však nevyhovují stávajícím hygienickým normám, a proto vedení univerzity přijalo následující opatření. Kohoutky byly opatřeny značkami „Voda nevhodná k pití“, bylo zajištěno zásobování balenou vodou a zahájeno reklamační řízení s dodavateli stavby.

Detailní rozbory vody byly provedeny nejprve v devíti pavilonech tzv. Zelené etapy dokončených v roce 2010, kde si uživatelé stěžovali na senzorické závady, a to nevyhovující pach a chuť. Podle provedených rozborů kvalita vody kolísá jak v jednotlivých pavilonech, tak v různých patrech. Bylo zjištěno, že nevyhovující voda nemohla způsobit ohrožení zdraví studentů a zaměstnanců. Vedle senzorických závad byly ve vodě nalezeny i zvýšené počty některých bakterií, ty však nemají žádný negativní vliv na zdraví, protože se ve vodovodním potrubí běžně vyskytují.

Dodávky balené pitné vody zajistí Masarykova univerzita pro studenty a zaměstnance Univerzitního kampusu Bohunice. Podle rozborů, které si nechala univerzita zpracovat, totiž voda tekoucí z kohoutků v 17 pavilonech nevyhovuje hygienickým požadavkům. Úhradu veškerých nákladů na toto dočasné opatření bude univerzita požadovat od dodavatelů stavby.Nevyhovující vodu v Univerzitním kampusu Bohunice dočasně nahradí dodávky balené vody.

Hlavní novinky