Přejít na hlavní obsah

Potíže s vodou v kampusu vyřeší nové potrubí

Na výměně se univerzita dohodla s dodavateli stavby poté, co musela reklamovat část vodovodních rozvodů.

Ilustrační foto: Archiv muni.cz.

Nové vodovodní potrubí začali instalovat stavaři v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Na výměně potrubí se univerzita dohodla s dodavateli stavby poté, co musela reklamovat část původních vodovodních rozvodů. Docházelo v nich ke znehodnocení vody tak, že nebyla vhodná k pití. Univerzita proto průběžně zajišťovala dodávky balené vody.

„Podařilo se nám s dodavateli dohodnout na řešení, které by mělo zajistit kvalitní vodu v celém kampusu. Potrubí bude navíc odpovídat současným standardům, které jsou vyšší, než v době, kdy se kampus stavěl,“ uvedl kvestor Ladislav Janíček. Původní vodovodní potrubí, ze kterého se do vody uvolňoval zinek a v němž docházelo ke zhoršení kvality vody, stavaři nahradí novými kvalitnějšími trubkami.

V době, kdy se kampus projektoval a budoval, se pro určitou část rozvodů standardně používalo potrubí z pozinkovaných ocelových trubek. Nově bude tato část potrubí z nerezu. Předpokládané náklady v celkové výši 34 milionů korun zaplatí z přibližně 60 procent dodavatelé stavby, zbytek s ohledem na navýšení standardu uhradí univerzita.

Závada byla identifikována v 17 pavilonech. Nové potrubí bude nejprve instalováno ve dvou pavilonech A5 a A13. Po vyhodnocení výsledků a ověření kvality vody bude výměna pokračovat i v dalších pavilonech, kde byla identifikována nekvalitní voda.

Detailní rozbory vody provedla univerzita v létě 2010 poté, co si uživatelé stěžovali na senzorické závady, a to na nevyhovující pach a chuť. Bylo zjištěno, že voda sice nemohla způsobit ohrožení zdraví studentů a zaměstnanců, nicméně podle platných hygienických norem nebyla vhodná k pití. Kohoutky byly proto opatřeny značkami: Voda nevhodná k pití. Univerzita dále pro dotčené pavilony zajistila zásobování balenou vodou a zahájila řízení s dodavateli stavby vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu.

Hlavní novinky