Přejít na hlavní obsah

Voda v pavilonech s novým potrubím je v pořádku

Problémy s vodou v bohunickém kampusu vyřešilo nové potrubí. Opravené jsou pavilony A5 a A13.

Potíže s kvalitou vody v Univerzitním kampusu Bohunice se podařilo vyřešit v pavilonech A5 a A13, kde bylo instalováno nové vodovodní potrubí. Aktuální rozbory vody prokázaly, že voda po výměně trubek odpovídá hygienickým normám.

Správa kampusu tak mohla nechat odstranit barely s balenou vodou a bezpečnostní tabulky, které upozorňovaly na to, že voda nebyla vhodná k pití.

Instalace nového potrubí bude postupně pokračovat i v dalších pavilonech, kde byly potíže s kvalitou vody zaznamenány.

Na výměně potrubí se univerzita dohodla s dodavateli stavby poté, co musela reklamovat část původních vodovodních rozvodů. Docházelo v nich ke znehodnocení vody tak, že nebyla vhodná k pití. Původní vodovodní potrubí, ze kterého se do vody uvolňoval zinek a v němž docházelo ke zhoršení kvality vody, stavaři nahradili novými kvalitnějšími trubkami.

„Stavební firmy zvládly instalaci nového potrubí pro studenou i teplou vodu bez zásadního omezení provozu pavilonů," řekl kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. Díky tomu bude možné v práci na výměně potrubí v dalších pavilonech pokračovat postupně za běžného provozu. Závada byla identifikována v celkem 17 pavilonech, práce by tak měly skončit do roku 2014.

Předpokládané náklady v celkové výši 34 milionů korun zaplatí z přibližně 60 procent dodavatelé stavby, zbytek s ohledem na navýšení standardu trubek uhradí univerzita. V době, kdy se kampus projektoval a budoval, se pro určitou část rozvodů standardně používalo potrubí z pozinkovaných ocelových trubek. Nově bude tato část potrubí z nerezu.

Detailní rozbory vody provedla univerzita v létě 2010 poté, co si uživatelé stěžovali na senzorické závady, a to na nevyhovující pach a chuť. Bylo zjištěno, že voda sice nemohla způsobit ohrožení zdraví studentů a zaměstnanců, nicméně podle platných hygienických norem nebyla vhodná k pití. Kohoutky byly proto opatřeny bezpečnostními tabulkami s nápisem: Voda nevhodná k pití. Univerzita dále pro dotčené pavilony zajistila zásobování balenou vodou a zahájila řízení s dodavateli stavby vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu.

Hlavní novinky