Přejít na hlavní obsah

Čtyři fakulty staví. Jak se to dotkne provozu?

Na co se v podzimním semestru připravit, pokud se pohybujete na FF, PdF, ESF nebo na FI.

Demolice čelní budovy fakulty informatiky začala v srpnu. Původní vstupní křídlo nahradí pětipatrová budova A1, ve které budou umístěné posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Foto: David Povolný.

Na fakultách filozofické, pedagogické, ekonomicko-správní a informatiky probíhají od konce jarního semestru stavební práce. Zejména díky dotacím z evropských fondů rozšiřují nebo upravují své prostory pro výuku a výzkum. Jak na nich bude vypadat podzimní semestr?

Čelní budova fakulty informatiky byla v letních měsících stržena a na místě vyroste v rámci projektu CERIT nová. Svoji podobu mění od základů díky projektu CARLA i historický areál filozofické fakulty v ulici Arna Nováka. Začátkem léta zde stavební firma zbořila celou budovu B, za kterou na místě postaví náhradu. Pedagogická fakulta pak v rámci projektu CVIDOS ve dvorním traktu v areálu na Poříčí 31 staví budovu pro výzkumná střediska a knihovnu. Všechny tři zmíněné projekty by měly být dokončeny do roku 2014. Na ekonomicko-správní fakultě stavaři rekonstruují knihovnu a vestibul. Obojí potrvá podle aktualizovaných plánů do ledna.

Fakulta informatiky
Dostavba a rekonstrukce objektu fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky se dotkla provozu některých laboratoří a zasáhne i do výuky. „Část provozu fakulty bylo nutné přemístit do pronájmu na Šumavskou 15. Přesunula se tam část výuky, několik výzkumných laboratoří a také kanceláře některých akademických pracovníků,“ popisuje tajemnice fakulty informatiky Lenka Bartošková.

Nejcitelněji však studenti i zaměstnanci pocítí, že dostavbou fakulta přišla o svoje stravovací zařízení. Výpadek by měla nahradit menza Veveří na právnické fakultě. Konec výdejní doby se od nového akademického roku posouvá ze 14. na 15. hodinu tak, aby se podařilo obsloužit větší nápor strávníků. Stávající vybavení studentské části bude navíc doplněno právě vybavením z FI. Sama fakulta informatiky navíc ve svých prostorách podle tajemnice Bartoškové počítá s umístěním nových automatů na bagety a drobné cukrovinky.

Jak to vypadá se stavbou? Nejhlučnější a nejprašnější bourací práce už byly ukončeny. „Zahájily se zemní práce a práce na zakládání objektů. Tento milník by měl být zdolán přibližně v polovině listopadu. Následovat budou podzemní železobetonové konstrukce,“ uvádí tajemnice.

V knihovně ekonomicko-správní fakulty se rozšíří prostory pro samostudium.
Ekonomicko-správní fakulta
V době uzávěrky tohoto článku se navzdory komplikacím se stavebními pracemi na ekonomicko-správní fakultě stále počítalo se zahájením kontaktní výuky od 1. října.

„V průběhu přípravy prázdninových stavebních rekonstrukcí a během bouracích prací byly stavební firmou bohužel zjištěny skryté závady, související se statikou fakultní budovy. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí sáhnout ke změně v technologii zesílení stropní konstrukce v prvním podlaží. Vzhledem k náročnosti projekčních činností se realizace této části dostala do časového posunu,“ informuje tajemník ekonomicko-správní fakulty Jan Slezák.

Na fakultě budou proto zpřístupněny všechny učebny v druhém nadzemním patře s výjimkou učebny P11. V té bude dál přechodně fungovat fakultní knihovna. Její prostory totiž oproti původním plánům ještě čekají na dokončení. Výuka plánovaná do učebny P11 se proto přesune do auly na ulici Vinařská.

„Stavba se od zbytku oddělí pomocí příček. Tím dojde k mírnému zmenšení prostoru vestibulu. Pod galeriemi se vytvoří průchody do poslucháren,“ popisuje Slezák.

Nový harmonogram stavby počítá s ukončením prací a se zahájením instalace interiérů na přelomu listopadu a prosince, dokončení je plánováno na konec roku. V plném provozu by tak knihovna měla být do 15. ledna.

Po dobu stavebních prací nebude v provozu také bufet. „Studenti a zaměstnanci fakulty se však mohou po skončení stavby těšit na znovuotevření v novém a s rozšířenou nabídkou,“ láká tajemník.

Na filozofické fakultě v ulici Arna Nováka pracují stavaři už od března. V květnu pak začali s demolicí dvorního traktu B2. Na místě vyroste nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími. Dokončena bude v srpnu 2014. Foto: David Povolný.
Filozofická fakulta
Rozsáhlá sanace historické budovy A a demolice budovy B2, kterou nahradí nová stavba, si už v minulém akademickém roce vyžádaly rozsáhlé změny v provozu filozofické fakulty. Průběh podzimního semestru se proto podle tajemníka Ivo Jurtíka nebude příliš lišit od toho jarního.

„Zůstává v platnosti, co platilo vlastně už od loňského léta. Fakulta v současnosti naplno využívá k výuce své další budovy a pronájmy a pracuje se intenzivněji s nástroji e-learningu. Rozvrhy kontaktní výuky jsou navíc upraveny tak, aby probíhala co nejvíce v blocích a studenti nemuseli tolik přebíhat,“ vysvětluje tajemník.

Aktuálně se na stavbě provádí především zemní práce a hloubení jámy, ve které mají vzniknout základy pro dvě podzemní podlaží nové budovy s depozitářem a suterénním parkovištěm. „Chceme teď co nejrychleji dostat stavbu z hloubky na povrch. Práce v zemi jsou nejhorší, protože nás ohrožuje počasí, které by mohlo práci zastavit. Stihnout by se to mělo do ledna,“ popisuje projektový manažer Aleš Hruška.

Na pedagogické fakultě začaly demoliční práce v červenci. Stavební firma zbořila původní objekt ve dvorním traktu v ulici Poříčí 31. Na jeho místě vyroste do konce roku 2014 pětipatrová budova s knihovnou a zázemím pro práci vědeckých týmů. Foto: David Povolný.
Pedagogická fakulta
V areálu pedagogické fakulty došlo v létě k demolici původního objektu ve dvorním traktu v ulici Poříčí 31. Na jeho místě začala růst nová pětipatrová budova.

Cílem je zajistit chybějící prostory pro činnost vědeckých institutů a také nahradit stávající knihovnu moderním informačním a studijním centrem.

„Do běžného provozu fakulty stavba nijak výrazně nezasáhne, narušen nebude ani provoz sportovišť uvnitř areálu. Drobné omezení se týká parkování zaměstnanců a volného pohybu studentů v dvorním traktu,“ uvádí tajemník fakulty Petr Štika.

Hlavní novinky