Přejít na hlavní obsah

Dostavba fakulty informatiky oficiálně zahájena

Nová budova s učebnami, knihovnou a datovým centrem se otevře studentům a pedagogům v roce 2014.

Demoliční práce na likvidaci původní nevyhovující čelní budovy postupně vystřídá budování základů a konstrukce pětipatrové budovy pro výuku a výzkum. Foto: Martin Kopáček.

Položení základního kamene odstartovalo ve středu 17. října v areálu fakulty informatiky stavbu nového Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT).

Demoliční práce na likvidaci původní nevyhovující čelní budovy postupně vystřídá budování základů a konstrukce pětipatrové budovy pro výuku a výzkum. Projekt, který počítá také se stavbou podnikatelského inkubátoru, a vědeckotechnického parku a s provozem počítačového centra pro zpracování vědeckých dat, je financován z evropských strukturálních fondů.

Položení základního kamene odstartovalo ve středu 17. října v areálu fakulty informatiky stavbu nového centra: (zleva) děkan FI Michal Kozubek, rektor MU Mikuláš Bek, ředitel Ceritu Jiří Zlatuška a jednatel firmy GEMO Olomouc Jiří Holotík. Foto: Martin Kopáček.
Budova pro výuku a výzkum, kde budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum, začne sloužit studentům a pedagogům v roce 2014.

Na novou čelní budovu bezprostředně naváže vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. Za zvýhodněných podmínek zde budou moci sídlit inovativní firmy, a studentům se tak zlepší možnost podílet se v rámci svého studia na řešení praktických problémů. Pro potřeby parku a inkubátoru se postaví nová sedmipatrová budova A2 a kryté parkoviště.

Hlavní novinky