Události

Informační systém odhalí podvodníky

Masarykova univerzita spustila v rámci Informačního systému MU unikátní elektronickou službu na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. „Na MU jsme s využíváním informačních technologií v celé šíři univerzity velmi úspěšní, proto se téma odhalování plagiátů pomocí IS MU nabízelo jako přirozená reakce na stesky učitelů v boji proti opisování,“ popisuje Jitka Brandejsová z Centra výpočetní techniky na Fakultě informatiky MU.

Vzdělávání seniorů na Masarykově univerzitě

Image
V pátek 6. října 2006 byl slavnostně zahájen další akademický rok na Univerzitě třetího věku (U3V). Úvodní přednášku na téma Historie a rozvoj Masarykovy univerzity přednesl na Fakultě informatiky prof. Jan Slovák.

ESF oslavila 15 let od svého vzniku

anotace_konference_ESF.jpg
Výročí oslavila ESF ve dnech 13. 9.–14. 9. 2006 dvoudenní mezinárodní ekonomickou konferencí s názvem „Česká ekonomika v procesu globalizace“. Záštitu nad konferencí převzali Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, a PhDr. Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna. Na konferenci přijelo celkem 280 účastníků nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Rakouska, Německa, Polska a Slovenska.

Projekt Studium pro praxi rozvíjí praktické dovednosti

DSCN9978_anotace.jpg
Počínaje letošním podzimním semestrem se bude na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií (MVES) Fakulty sociálních studií realizovat nový akademický projekt, který finančně podpořil Evropský sociální fond a ministerstvo školství. „Jde o výuku prakticky orientovaných předmětů, které mají absolventům zajistit lepší konkurenceschopnost na pracovním trhu,“ vysvětlil vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Vít Dočkal z Mezinárodního politologického ústavu (IIPS), který celý projekt připravil a realizuje.

Devátý ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue

Ve dnech od 11. do 15. září 2006 se v brněnském hotelu Continental konal 9. ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue – TSD 2006. Konferenci organizovala Fakulta informatiky MU ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Letošního ročníku se zúčastnilo 142 účastníků z celkem 44 zemí světa.

MU navázala spolupráci se středními školami

Masarykova univerzita navázala v rámci programu Partnerství ve vzdělávání spolupráci se třiceti partnerskými středními školami z celé České republiky a ze Slovenska. Nabídka spolupráce byla středními školami přijata velmi pozitivně a v průběhu letních prázdnin byly podepsány smlouvy o spolupráci.

E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu

Významnou roli v rozšiřování e-learningu na celé univerzitě sehrávají tzv. e-technici, kteří působí na dílčích fakultách a spolupracují s učiteli. Právě díky této spolupráci se daří na MU rozvíjet skutečnou elektronickou podporu výuky. Letos mají vzniknout další nové e-kurzy a nadále budou prakticky ověřovány zavedené i nové e-learningové nástroje Informačního systému MU (IS).

E-learning není samospasitelný, ale pomáhá

upravena_JanaMikulova_vyska-resize.jpg
Toto sdělení lze vyčíst z odpovědí na několik otázek, které jsme položili dvěma e-techničkám. Náplní jejich práce je pomáhat učitelům se zvládnutím e-learnigové agendy Informačního systému MU.

Začínají přípravy na další etapu výstavby kampusu

anotace_kampus.jpg
Soutěž na generální dodávku stavby a vybavení pro závěrečnou Žlutou a Zelenou etapu výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích vyhlásí Masarykova univerzita začátkem listopadu, na jaře roku 2007 pak započnou stavební práce. Také tyto informace zazněly na prezentaci záměrů MU v rozvojovém území univerzitního kampusu, která se uskutečnila za účasti vedení univerzity a představitelů města Brna i Jihomoravského kraje dne 16. října v prostorách Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií. Termín ukončení výstavby kampusu je stanoven na září 2008 a jeho celkový rozpočet činí 5,1 miliard korun.

Kafka přivedl německé studenty do Brna

Ve dnech 18. 8.–6. 10. 2006 město Brno ve spolupráci s brněnským magistrátem hostilo sedm německých studentů z partnerského města Lipska v rámci projektu „Kafka“. Jako součást tématu „Brno a vzdělávání“ byla studentům představena také MU a její činnost.

Zdravotně postižení studenti MU získají nové vybavení

DSC_0115_anotace.jpg
Čtyři nové učebny a zcela nový hardware i software pro Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky jsou výsledkem partnerství, které koncem září stvrdily podpisem Masarykova univerzita a společnost IBM Česká republika. Součástí partnerské smlouvy jsou navíc i zaškolovací kurzy a stáže, které IBM nabídne vybraným zdravotně postiženým studentům v průběhu roku 2007.