Přejít na hlavní obsah

Software předává poznatky o rozměrech české populace

Data o současných tělesných rozměrech lidí v ČR sbírají antropologové přírodovědecké fakulty. Jejich poznatky může v praxi bezplatně využívat oděvní a automobilový průmysl, nábytkáři či výrobci zdravotních pomůcek.

Při sbírání dat o tělesných rozměrech populace využili antropologové také magnetickou rezonanci.

Softwarová platforma A.D.A.P.T. (Antropologická Databáze Proporcí Těla) je výsledkem projektu, který řešili odborníci Ústavu antropologie PřF MU s podporou ministerstva vnitra. Zahrnuje 3D modely těla a údaje o tělesných rozměrech různých populačních skupin.  

„Data byla sbírána od vzorku dobrovolných účastníků, kteří se přihlásili na základě propagace projektu v médiích. Abychom zajistili vyrovnané charakteristicky členů výzkumného vzorku, oslovovali jsme zájemce tak, aby složení souboru dle věku, pohlaví a typu tělesné stavby bylo co možná nejvyrovnanější,“ popisuje antropolog Martin Čuta. Přihlásilo se více než 800 zájemců, z kapacitních důvodů bylo možné do platformy zahrnout data od 165 z nich. Odborníci prováděli různá tělesná měření a využili také magnetické rezonance. „V budoucnu plánujeme výzkumný vzorek dále rozšiřovat, aby lépe reprezentoval širokou variabilitu naší populace,“ dodává Martin Čuta.

Modelování tělesných rozměrů.

Podle něj nelze jednoduše odpovědět na otázku, jakým způsobem se tělesné rozměry lidí v Česku v posledních letech proměňují, protože chybí relevantní vzorky pro srovnání. „Populační referenční data pro českou populaci pocházejí z roku 1985. Dílčí soubory, které jsou dostupné, nezahrnují populační šíři,“ vysvětluje Martin Čuta. „Podle předběžných srovnání se ale zdá, že se naše populace ve srovnání s dostupnými populačními daty poněkud zvětšuje, ať už se jedná o výšku či o hmotnost,“ dodává.

Softwarovou platformu A.D.A.P.T. představili pracovníci Ústavu antropologie PřF MU na dubnové akci Business Research Forum.

O platformu A.D.A.P.T. se podle Martina Čuty cílová skupina výrobců zajímá. Například společnost Faramugo, s níž Ústav antropologie rozvíjí spolupráci, nástroj využije při navrhování oblečení do extrémních klimatických podmínek. Někteří další firemní zájemci novou softwarovou platformu poznali při univerzitní akci Business Research Forum, kterou uspořádalo Centrum pro transfer technologií na konci dubna. „Získali jsme řadu kontaktů na potenciální uživatele z oblasti designu a produkce oblečení do extrémních klimatických podmínek, z oblasti nábytkářství či z oblasti designu ochranných pomůcek pro členy záchranných sborů,“ vypočítává Martin Čuta. „Zbývá dořešit formality a nejnovější zájemci o používání databáze získají přístup do aktualizované verze softwarové platformy A.D.A.P.T.,“ dodává.

O technické řešení projektu se postarali odborníci z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Vytvořili tým společně se studenty z Fakulty informatiky, se kterými vyvíjeli software A.D.A.P.T. přes dva roky.  

Hlavní novinky