Přejít na hlavní obsah

Proč dělat studentské divadlo

Studentské divadlo napomáhá mimo jiné ke všestranné kultivaci osobnosti, komentuje vedoucí ProFIdivadla Josef Prokeš.

Letos například sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo divadlo zapsáno jako předmět za kredity.

Naše univerzita nevychovává pouze odborníky v daném oboru, nýbrž usiluje o všestrannou kultivaci osobnosti svých absolventů. K tomu může dopomoci, mimo jiné, i studentské divadlo.

A je zajímavé, že na fakultě informatiky nebylo založeno shora, usnesením rady moudrých. To už by nejspíše dávno atrofovalo a odumřelo. Vzniklo spontánně jako recese, jako zhmotnění radosti a hravosti informatiků. Samotný název ProFIdivadlo napadl jednu studentku a je sám o sobě provokativní: co si ty nula jedna mozečky hrají na teatrologické profesionály!

První představení ProFIdivadla měla ráz notně performativní a zalomený do černého humoru. Třeba přelet horkovzdušného balónu nad FI doprovázely mažoretky ze Zakřan spolu s profesionální boxerskou exhibicí úřadující mistryně republiky a pro tuto příležitost napsal náš student pěveckou kreaci kontraaltisty, kterou zapěl student tohoto oboru z JAMU za doprovodu studentů našich. Jiným příkladem začátků divadla byla mezinárodní konference neofeminismu, a to včetně inzultace prezidenta konference rozezlenou feministkou.

Časem však vyvstal problém se zajištěním posluchárny na zkoušky divadla, neboť přednost před zájmovou činností měly oficiální předměty. Tak to pan děkan rázně vyřešil založením předmětu Divadelní hra. Předmětu otevřeného studentům všech fakult univerzity. Zápočty pro uvedený předmět mohou být uděleny pouze jednou, takže opakované působení v ProFIdivadle je kreditově nezištné. Letos například sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo předmět zapsáno a 18 zápočet obdrželo.

Od samého začátku komponujeme a nahráváme výhradně vlastní scénickou hudbu. Pokud převezmeme literární předlohu, vytvoříme podle ní vlastní scénář ušitý na míru osobité poetice souboru. Foglarovy Rychlé šípy jsme kupříkladu zarámovali do politických procesů padesátých let, kdy Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka zatočí s Mirkem Dušínem a spol. jako s agenty Vatikánu. Nebo na loňskou premiéru Katyně přijel osobně autor stejnojmenné románové předlohy Pavel Kohout a příjemně překvapen naší verzí napsal následně verzi vlastní, věnovanou ProFIdivadlu.

Při konkurzech na role obsazujeme přednostně prvoherce, aby si co nejvíce nováčků zahrálo. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Role přizpůsobíme i studentům se specifickými nároky. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. Máme za těch 21 let trvání své pamětníky i svá specifika. V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické. Jsme ProFIdivadlo študácky radostné s takovým přesahem do soudobého evropského umění, že by obrozenští Lumírovci mrkali.

Autor je vedoucím souboru ProFIdivadlo a působí na fakultě informatiky

Hlavní novinky