Události

Projev rektora Petra Fialy na Dies academicus 2006

anotace_projev.jpg
Jeden z nejvlivnějších současných britských filozofů John Keane se nedávno ve svém kritickém eseji věnovaném současné situaci univerzit zmiňuje také o proměněném postavení rektora. Rektor je nyní podle Keana nejen vůdčí osobnost univerzity, vzdělavatel a uživatel moci, ale také „hnací síla“, držitel úřadu, správce, dědic tradice, hledač konsensu, přesvědčovatel, usměrňovač iniciativ a především zprostředkovatel. Kromě toho je také „pověřenec vlády, vedoucí podnikatelského managementu, prodavač, politik, občan, mediální hvězda, imagemaker, humanista, realista, expert na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, psycholog, advokát, lokální patriot, cestující kosmopolita a ironik“. Jistě nedokáži dostát všem těmto diverzifikovaným požadavkům na funkci rektora, nicméně v následující úvaze se pokusím naplnit alespoň některé z nich a být přinejmenším něčím mezi humanistou a realistou; pozici ironika pro tuto chvíli ponechám stranou.

Velvyslanec USA diskutoval na FI

anotace_ambasadorUSA.JPG
Americký velvyslanec v České republice William J. Cabaniss navštívil ve středu 10. května Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Tématem jeho návštěvy se stala spolupráce mezi akademickou a komerční sférou, zejména pak kooperace odborníků MU s americkou firmou Silicon Graphics (SGI), která se svými technologiemi podílí například na provozu Informačního systému oceněného v roce 2005 mezinárodní cenou organizace EUNIS.

Univerzita oslavila jubilejní Dies academicus

anotace_dies_academicus.JPG
Oslavy desátého ročníku Dies academicus doprovázela celá řada akcí, z nichž většina se uskutečnila ve středu 10. května, kdy se také konal tradiční vrchol oslav – shromáždění akademické obce v aule MU na Právnické fakultě. Na něm byly stejně jako v minulých letech slavnostně předávány Ceny rektora.

ESF v září oslaví 15 let od svého vzniku

anotace_ESFbudova.jpg
Přesně patnáct let od započetí výuky pro prvních sto deset posluchačů na Ekonomicko-správní fakultě MU uplyne v sobotu 30. září 2006 v 10:00 hodin. Historii jejího vzniku a dosavadní existence lze představit jako příběh s napínavým začátkem, ale šťastným koncem.

FI se podílí na tvorbě programového systému pro celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zákaznicky orientovanou službou vysoké školy a bývá obvykle sestaveno na míru požadavkům klientů a jejich časových možností. Soudobé možnosti elektronické podpory výuky dovolují absolvovat vzdělávání i těm skupinám účastníků, pro které by prezenční výuka byla z důvodu časového vytížení či geografické vzdálenosti nedostupná (manažeři, ženy na mateřské dovolené, jedinci se specifickými potřebami). Rozšiřovat možnosti elektronické podpory výuky, a to cíleně pro celoživotní vzdělávání, si také klade za cíl evropský projekt Versatile Vocational and Educational Training Vehicle (V3), na kterém spolupracují také odborníci z Fakulty informatiky MU.

Závěrečné práce budou přístupné v ISu MU

Novela vysokoškolského zákona, platná od začátku letošního roku, stanovuje povinnost zveřejňovat závěrečné práce studentů (viz muni.cz duben 2006). Masarykova univerzita na to pamatovala v novém studijním řádu, který vstoupí v platnost 1. září a podle kterého musí být všechny závěrečné práce zpřístupněny v Informačním systému MU. Vývojový tým IS MU proto připravuje aplikaci, díky níž si práce budou moci prohlédnout nejen studenti a zaměstnanci univerzity, ale i široká veřejnost.

Univerzita se podílí na projektu Mendelova výzkumného centra

Jak bylo zmíněno v úvodníku tohoto čísla muni.cz, intenzivní spolupráce mezi brněnskými vědeckými týmy je významným faktorem přispívajícím k růstu našeho výzkumného potenciálu. Je proto nesmírně důležité, abychom této okolnosti dokázali využít také v dalším období, ve kterém budeme mít možnost čerpat prostředky na vědu ze strukturálních fondů EU (SF). Brno patří v rámci České republiky k regionům s takzvanou povolenou podporou, takže může čerpat ze SF EU, zatímco Praha mezi tyto regiony nepatří. To nám dává šanci získat ze SF významné finanční prostředky, které musíme rozumně využít.

Dny Kurta Gődela připomněly významného brněnského rodáka

Jedním z nejvýznamnějších hostů sympozia na počest Kurta Gödela byl George Penrose z Matematického institutu Oxfordské univerzity. Foto: Ondřej Ženka.
Zřejmě žádný brněnský rodák neovlivnil – a v budoucnu neovlivní – světovou kulturu víc než matematik, logik, fyzik a filozof Kurt Gődel. I když se přímé působení jeho ezoterických myšlenek omezuje na úzký okruh lidí, přetrvává a kumuluje se v čase. Bude připomínán, dokud budou na zemi bytosti se zájmem o exaktní myšlení.

MU připravuje konferenci EUA

AnotaceAsociaceEvropskychUniverzit
Masarykova univerzita bude společně s ostatními brněnskými univerzitami ve dnech 19.-21. října 2006 hostit konferenci Asociace evropských univerzit (EUA). Konference, jejímž tématem je role univerzit v rozvoji regionů, se uskuteční v České republice poprvé.

Nové požadavky na jazykové dovednosti studentů

Na březnovém kolegiu rektora byla přijata nová koncepce jazykového vzdělávání, která vzešla z více než ročního projednávání a zvažování a která vejde v platnost pro nově nastupující studenty od akademického roku 2006/2007.

Česko-německých vztahy není třeba zatěžovat minulostí

AnotaceCeskoNemeckeVztahy
V zaplněné velké zasedací místnosti rektorátu Masarykovy univerzity proběhla 30. března 2006 mezinárodní konference Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii. Pořádal ji Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Konference si dala za cíl nevracet se k otázkám minulosti, ale spíše zkoumat a diskutovat potenciál rozvoje vzájemných vztahů, který otevřelo členství České republiky v Evropské unii.