Události

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

anotace_Centrum_Prakticky_Studii.jpg
Studenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Akademické centrum poradenství a supervize

anotace_centrum_supervize.jpg
Stále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

anotace-stehovanifss.jpg
Přírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.

S děkanem LF MU Janem Žaloudíkem o ICRC

anotace_ICRC1.jpg
V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“. Centrum má vyrůst ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny ve spolupráci s věhlasnou americkou klinikou Mayo. Na semináři vystoupil také děkan Lékařské fakulty MU Jan Žaloudík, který v rozhovoru pro Muni.cz reflektoval průběh semináře, vznesené příspěvky a komentáře.

Termovizní kamera detekuje nádory i únik tepla

anotace_termovize_kamera.jpg
O termovizní kameře většinou slýcháme ve zprávách, které informují o pátrání po pohřešovaných dětech. Někdo možná tuší, že se používá i při kontrole elektrických rozvodů nebo při zjišťování tepelných úniků na stavbách. Málokdo ovšem ví, že termovize se využívá i v medicíně jako pomocná diagnostická metoda.

XXII. Forum bohemicum se zabývalo jazyky v EU

anotace_konference_bohemiste.jpg
Forum bohemicum, konané 12. ledna 2006 a tentokrát věnované jazykové situaci v Evropské unii, bylo už dvacátým druhým setkáním členů katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s učiteli českého jazyka ze základních a středních škol.

Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli

anotace_pes.jpg
Je známou věcí, že pro rozvoj nestačí nakoupit samotnou techniku, pokud nejsou k dispozici lidé, kteří by dokázali nabízené možnosti plně využívat. Proto jsou prostředky z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů investicí do lidí, kteří mají realizovat změny ve formách a metodách vzdělávání. Název projektu je Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli.

Filozofická fakulta zvolila nového děkana

anotace_PICT4504.jpg
Akademický senát Filozofické fakulty MU zvolil dne 18. ledna 2006 prof. PhDr. Josefa Kroba CSc. novým děkanem. Josef Krob, který ve funkci střídá dosavadního děkana PhDr. Jana Pavlíka, jemuž vypršelo druhé funkční období, se volby zúčastnil jako jediný kandidát. Z osmnácti přítomných členů AS FF pro jeho jmenování hlasovalo deset senátorů, šest bylo proti a dva se zdrželi hlasování. Děkan Krob by měl po svém jmenování rektorem MU Petrem Fialou nastoupit do funkce prvního 1. dubna.

Lékařská fakulta hostila seminář o projektu ICRC

anotace_ICRC1.jpg
V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“, který pořádala Masarykova univerzita spolu s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Vysokým učením technickým v Brně. Seminář přilákal více než stovku zájemců převážně z akademického prostředí, nechyběli však ani představitelé politické scény či zástupci médií.

Seminář o ICRC: fakta jsou na stole

anotace_ICRC_model1.jpg
Záměr založit v Brně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve spolupráci s pracovišti zřizovanými světově proslulou nadací bratří Mayů, zejména pak s klinikou Mayo se sídlem v minnesotském Rochesteru, je v podmínkách České republiky projektem zcela unikátním. Na rozdíl od vstupu zahraničních investorů, kteří do České republiky přicházejí využívat levné pracovní síly pro masovou produkci konzumního zboží, jedná se zde o investici do mozků a projekt zahrnující zapojení tvůrčích sil v oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání, zdravotnictví i průmyslu a obchodu.

Komerční banka ocenila studentky česko-francouzského studia

anotace_komercni_banka.jpg
Tři studentky česko-francouzského studia veřejné správy (L‘Administration publique), které probíhá na Ekonomicko-správní fakultě MU ve spolupráci s univerzitou v Rennes, převzaly 12. ledna od Komerční banky peněžitou odměnu za nejlepší seminární práce tohoto studijního programu. Setkání se zástupci KB se zúčastnilo také čtrnáct studentů oboru veřejná správa, kteří měli možnost v loňském roce absolvovat tříměsíční stáž ve Francii. Také tento projekt finančně podpořila Komerční banka.

První ročník mezinárodní konference MEMICS

Image
V nádherných historických sálech Louckého kláštera ve Znojmě se koncem loňského roku konal velmi úspěšný workshop MEMICS pro doktorské studenty informatiky. Této akce se zúčastnilo více než sto účastníků z osmi zemí včetně Japonska a Spojených států.