Události

Kvalita turnaje rok od roku roste

AnotaceRozhovorDebatovaniFSS.jpg
Podle poroty akademického mistrovství v debatování nejlépe zvládli svou úlohu ve finále Irena Zatloukalová a Martin Poliačik z týmu Extempoir. Irena byla navíc vyhlášena čtvrtou nejlepší řečnicí na turnaji.

Na počátku bylo slovo, nikoliv pluh!

AnotaceDebatovani
Fakulta sociálních studií MU se stala od 17. do 19. března hostitelem šestého ročníku Clifford Chance Akademického mistrovství České a Slovenské republiky v debatování. Do Brna se tak sjelo čtyřiadvacet dvoučlenných týmů, aby se mezi sebou vzájemně utkaly v debatování na nejrůznější témata. Čtyři nejlepší se pak potkaly ve finále, které se uskutečnilo v neděli 19. března.

Studenti uvolní koleje sportovcům

V souvislosti s pořádáním Českých akademických her (1.–5. května) se MU zavázala, že poskytne ubytování pro zhruba dva tisíce sportovců, kteří se v různých dnech her zúčastní. Kvůli zajištění ubytovací kapacity by tak na konci posledního dubnového týdne na dobu více než sedmi dnů měli studenti ubytovaní v bloku A2 na kolejích Vinařská uvolnit necelých čtyři sta lůžek. Tento požadavek ze strany vedení Správy kolejí a menz zprvu vyvolal mezi studenty řadu negativních reakcí.

Akademický senát schválil nový studijní a zkušební řád

Návrh nového Studijního a zkušebního řádu schválil 20. března Akademický senát MU. Dokument prošel dlouhým připomínkovým řízením, v němž bylo v poslední fázi přijato několik desítek pozměňovacích návrhů Studentské komory. Pro konečné znění hlasovalo třicet tři přítomných senátorů a jen tři se zdrželi. Proti nebyl nikdo.

V Bohunicích začala další etapa výstavby kampusu

rektor_Buzkova_Sobotka_anot.jpg
Za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, ministra financí Bohuslava Sobotky a vedení Masarykovy univerzity byla v pondělí 3. dubna slavnostně zahájena výstavba Modré etapy Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích. Během této etapy bude postavena první část Akademického výzkumného a výukového areálu (AVVA).

Konference o udržení kvality studia na LF

AnotaceLF
Druhá celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU v Brně, která se konala koncem února, pokračovala ve vloni započaté intenzivní diskusi o kvalitě postgraduálního studia jako trvalého solidního základu pro růst kvalitního lékaře, a to profilovaného ve třech oborech: pro všeobecné lékařství; všeobecné lékařství s profilací pro děti a pro stomatologii.

Rozhovor s novým rektorem VUT

anotace_rektor_VUT.jpg
V minulém roce bylo na českých vysokých školách zvoleno hned několik nových rektorů. Vedení se měnilo i u některých brněnských vysokých škol, jež patří mezi strategické partnery Masarykovy univerzity. Muni.cz u této příležitosti zahajuje seriál, který by postupně měl představit všechny nové brněnské rektory. Prvním z nich je prof. Ing. Karel Rais, CSc. MBA, který v únoru vystřídal ve funkci rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Jana Vrbku, DrSc.

Pracovní setkání přírodovědců na MU

anotace_PrF_konference.jpg
Stalo se již tradicí, že se každým rokem na začátku února v Brně na Masarykově univerzitě konají dvě pracovní setkání přírodovědců. V letošním roce se v Kongresovém centru v areálu ÚSKM Vinařská konalo jednodenní VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (7. února) a dvoudenní, jubilejní X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (8. a 9. února). Záštitu nad oběma akcemi převzal rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala a děkan Přírodovědecké fakulty MU doc. Milan Gelnar.

Petra Procházková představila sdružení Berkat

anotace_Prochazkova.jpg
Petra Procházková, novinářka, spisovatelka, nositelka Ceny Ferdinanda Peroutky a držitelka medaile Za zásluhy přijala pozvání Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu a navštívila v pondělí 27. února Fakultu sociálních studií. Na setkání se studenty především představila sdružení Berkat a jeho humanitární aktivity v Čečensku a v Afghánistánu. Petra Procházková je spoluzakladatelkou tohoto sdružení a v současnosti koordinuje jeho akce přímo v Afghánistánu, kde se také živí jako novinářka. Berkat proslul zejména svým programem na podporu transplantací očních rohovek pro Afghánce, zřízením komunitního centra v Grozném v Čečensku nebo organizací turné čečenského dětského tanečního souboru Maršo v České republice.

Vláda schválila projekt ICRC

anotace_model3_ICRC.jpg
Na tuto zprávu čekalo Brno i česká odborná veřejnost téměř tři čtvrtě roku. Vláda ČR na svém zasedání dne 8. března definitivně rozhodla o podpoře Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a ukončila tak období nejistoty a dohadů o tom, zda a kde bude tento společný projekt brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny a prestižní americké kliniky Mayo realizován.

Mezi absolventy MU převládá spokojenost s pracovním uplatněním

Jak je zřejmé z grafu, mírná většina absolventů pracuje ve státních firmách či institucích (zejména absolventi PdF, LF, PřF, FF a FSS), více než pětina působí v českých soukromých firmách (nejčastěji absolventi FI, PrF a ESF), jedna sedmina potom u zahraničních firem (nejvíce opět absolventi ESF a FI). Více než polovina dotázaných pracuje v jednom ze třech odvětví - ve školství, správě a zdravotnictví.
Již popáté od roku 1993 zorganizovala Masarykova univerzita sociologický průzkum týkající se uplatnění absolventů MU v praxi. Do průzkumu, realizovaného s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR, se zapojilo téměř dva tisíce absolventů denního magisterského studia MU v letech 2003 a 2004. Podle výsledků vykazují absolventi nadprůměrné hodnoty zaměstnanosti i příjmů.

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

anotace_shakespeare.jpg
Na Filozofické fakultě MU proběhla ve dnech 8. až 11. února 2006 mezinárodní konference na téma Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries (Shakespeare a jeho spolupracovníci v průběhu staletí), pořádaná týmem katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením dr. Pavla Drábka a dr. Kláry Kolinské. Konference byla zaměřena na oblast dosud málo teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí autorské spolupráce v kontextu renesanční kultury a s tím související záležitosti autorství, prolínání estetických vlivů v jednotlivých textech a obecněji potom na otázky geneze literárního díla, otázky autorství a vztahy autora a kontextu vzniku díla.