Student

Seriál dobrovolníci: Obětovat se není ideální stav

anotace_dobrovolnik.jpg
Jakub Černý (22) studuje šestým semestrem kombinaci psychologie – sociální práce a sociální politika a druhým semestrem humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií. Pracuje jako terénní sociální pracovník v občanském sdružení Podané ruce.

Malé divadlo hudby dává šanci mladým umělcům

anotace_MaleDivadloHudby.jpg
Malé divadlo hudby je pojem, který je spjat s kulturně-hudebním životem v Brně už po dlouhá desetiletí. Současné fungování divadla je spojeno s Knihovnou Jiřího Mahena a jeho dramaturgický plán měli od roku 1997, kdy knihovna divadlo oživila, na starosti postupně dva studenti hudební vědy z Filozofické fakulty.

Seriál spolky na MU: Spolek mediků

anotace_SpokeMediku.jpg
Spolek mediků Lékařské fakulty (http://www.med.muni.cz/spolmed) patří mezi několik málo fungujících studentských uskupení na půdě Masarykovy univerzity, které se snaží o zpestření a zpříjemnění života na fakultě. Jeho hlavní devizou je poskytování užitečného servisu, který pomáhá studentům ve studiu.

Jak přežít zkouškové období?

V průběhu zkouškového období je na lidský organismus kladena velká zátěž – po psychické i fyzické stránce. S žádostí o radu, jak se s nároky studia ve zkouškovém období vyrovnat a přitom si zcela nezničit tělo, jsme se obrátili na doc. PhDr. Lubomíra Vašinu, CSc., z Psychologického ústavu Filozofické fakulty.

Studenti oslavili otevření Informačního centra po svém

anotace_napousteni_akvaria_resize_resize.jpg
V pondělí 21. listopadu bylo za přítomnosti vedení univerzity, novinářů a oficiálních hostů slavnostně otevřeno nové Informační centrum Přírodovědecké fakulty. Den poté Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity uspořádal u stejné příležitosti akci nazvanou Napouštění akvária, která byla určena především studentům.

Nejtemnější stránkou osobnosti byla zvolena lidská slabost

anotace_plesFSS.jpg
Hysterie, pýcha, sadismus, snobství – co tato slova spojuje? Jsou to temné stránky duší studentů i pedagogů Fakulty sociálních studií, které se předvedly 6. prosince na tradičním maškarním plese fakulty na Flédě. Už počtvrté jej připravilo občanské sdružení Přesahy a společně s jednotlivými sponzory namíchali velice silný lektvar zábavy.

Festival představil umělecké možnosti nových médií

Image
První ročník přehlídky digitálního umění Brno ZOOM 2005 se uskutečnil na konci října v brněnském HaDivadle. Na jeho přípravě spolupracovala i Mediální laboratoř Fakulty sociálních studií. Nové umělecké trendy přilákaly mnoho diváků, převážně z řad vysokoškoláků. To, že na počítači lze stvořit umění a krásu, tvrdili někteří nadšenci už v 70. letech. Přesto má stále podobné umění punc něčeho nového a undergroundového. ZOOM umožnil návštěvníkům seznámit se hlavně se současnou audiovizuální tvorbou na sérii promítání v HaDivadle, kterých se většinou účastnili i tvůrci snímků nebo organizátoři zahraničních festivalů tohoto typu.

Bohemisté se sešli na Cikháji

Již třetí ročník víkendového bohemistického workshopu Setkání bohemistů Cikháj 2005 se úspěšně uskutečnil na konci října ve Výukovém a rekreačním středisku MU na Cikháji na Vysočině. Nápad uspořádat tuto konferenci vznikl téměř před čtyřmi lety v hlavách několika studentů češtiny na Filozofické fakultě. Šlo hlavně o to stmelit obě katedry oboru Český jazyk a literatura a také umožnit studentům a pedagogům lépe se poznat, a v neposlední řadě také představit svoji práci a společně diskutovat o tématech, která je zajímají.