Události

První dny na Antarktidě

Image
Expedice výzkumníků dorazila 11. ledna na polární stanici. Po několika dnech strávených v Punta Arenas (Chile) vyrazili do argentinského Rio Gallegos. Zde kvůli nepřízni počasí čekali na rozhodnutí o termínu odletu na Antarktidu. Jeden z účastníků výpravy prof. Pavel Prošek nám poslal své postřehy.

MU pomáhá při tvorbě školních vzdělávacích programů

Masarykova univerzita plánuje další rozvoj projektu s názvem Příprava učitelů a dalších pedagogických pracovníků na tvorbu školních vzdělávacích programů, který získala v roce 2006 jako Rozvojový projekt MŠMT ČR. Projekt byl pod vedením proděkana PdF Josefa Trny řešen celkem na pěti fakultách MU, jež připravují učitele, a ve spolupráci s dalšími partnery. Jde o zástupce Jihomoravského kraje jakožto klíčového zřizovatele škol a zejména o partnerské školy a celou školskou veřejnost.

Univerzita slaví výročí založení

photo_src_anotace.jpg
Číslo osm značí bohatství a prosperitu. A což teprve osmičky dvě. Masarykova univerzita letos slaví 88. výročí svého založení a o tom, že prosperuje, asi nikdo nepochybuje. Cesta k dnešnímu stavu byla však dlouhá a trnitá. Po založení druhé české univerzity volala inteligence již ve druhé polovině 19. století. Svého zrodu se však dočkala až se vznikem samostatného československého státu. Slibný začátek však narušila válka a komunistická totalita.

FSpS slaví pět let od svého vzniku

Image
Se začátkem nového roku uplynulo pět let od založení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. V pregraduálních a postgraduálních studijních programech dnes na fakultě studuje téměř třináct set studentů, z nichž mnozí dosahují vynikajících sportovních výsledků jak v národních soutěžích, tak i na poli mezinárodním.

Část ocenění UNESCO i pro Masarykovu univerzitu

Na výsledky vyhlašování Ceny UNESCO za vzdělávání v lidských právech může být právem hrdá i Masarykova univerzita. První čestné uznání totiž obdržel European Master’s Programme v oblasti lidských práv a demokratizace (E.MA), který garantuje Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci (EIUC). MU je jedinou univerzitou v ČR, která se na jeho práci podílí.

Studenti sociální práce mají o praxi postaráno

centrumpraktickychstudii_anotace.jpg
Rok úspěšné existence má za sebou Centrum praktických studií, které zajišťuje praxi studentům oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Během prvního roku absolvovalo praxi zajištěnou centrem na tři sta padesát studentů. Projekt je realizován z grantu na osm milionů korun z evropského strukturálního fondu a ministerstva školství.

Vědci z MU odjeli na českou polární stanici

antarktida_anotace.jpg
Geologové, biologové, geografové a dva technici tvoří patnáctičlenný tým české polární expedice, která na konci prosince odletěla do Antarktidy. Expedice pod vedením profesora PřF MU Pavla Proška bude u polárního kruhu asi dva měsíce zkoumat vývoj odledněného území a jeho klima a bude se věnovat též problémům globálního oteplování.

Skončila pilotní fáze Partnerství ve vzdělávání

anotace_Konference_reditelu.jpg
Závěrečnou akcí pilotní fáze projektu Partnerství ve vzdělávání se stala výroční konference ředitelů partnerských středních škol a vedení Masarykovy univerzity, která se uskutečnila 11. prosince. Pozvání přijala asi polovina z třiceti partnerských škol.

Univerzitní kampus začíná být realitou

ilbit_2_anotace.jpg
Stav výstavby kampusu Masarykovy univerzity na konci roku 2006 lze vyjádřit větou, kterou jsem nedávno použil při jedné příležitosti před novináři: „Stavba kampusu je právě v polovině.“ Pro všechny, kteří sledovali různé komplikace, jež tento unikátní projekt provázely, je to jistě výborná zpráva. A snad ji mohu ještě vylepšit, když dodám, že jsme „v polovině“ stavebních prací (srpen 2004–září 2008). Pokud jde o všechno ostatní, co příprava a realizace takového projektu zahrnuje, pak jsme již mnohem dál a není přehnané tvrdit, že se blížíme k cíli. Současnou situaci kampusu možná více než opakování různých čísel a údajů, které jsou ostatně veřejně přístupné (např. na webových stránkách MU), přiblíží připomenutí několika důležitých skutečností.

Pedagogická fakulta završila oslavy 60. výročí

pdfanotace.jpg
Oslavy šedesátého výročí vzniku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity završilo 20. listopadu 2006 slavnostní shromáždění v aule Právnické fakulty. Děkan Pedagogické fakulty Vladislav Mužík na něm předal jedenačtyřicet ocenění zaměstnancům a studentům.

MU a VUT podepsaly smlouvu o zřízení společné firmy

cetiwebanotace.jpg
Smlouvu o zřízení společné firmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně podepsali na MU 7. listopadu rektoři obou univerzit Petr Fiala a Karel Rais. Jde o první soukromou společnost zřízenou na MU s majetkovou účastí univerzity. Nová společnost CEITEC, s. r. o. bude mít za úkol zajistit kompletní koordinaci přípravy projektu Středoevropského technologického institutu.