Události

Sluneční elektrárna by utáhla patnáct domácností

AnotaceSladek
Katedra fyziky Pedagogické fakulty se dlouhodobě věnuje výzkumu materiálů, které slouží pro výrobu fotovoltaických článků. Z toho důvodu také její představitelé neváhali, když se jim v roce 2004 naskytla možnost získat 90% dotaci na instalaci fotovoltaického systému na fakultě. Hlavním iniciátorem akce, a tedy i duchovním otcem nově otevřené elektrárny, je doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Děkan FF odvolal vedoucího divadelní vědy

V pátek 31. března byl z funkce vedoucího Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií Filozofické fakulty odvolán profesor Július Gajdoš. O odvolání rozhodl tehdejší děkan FF Jan Pavlík na základě výsledků kontroly, kterou v průběhu března prováděla vedoucí kontrolního odboru MU Naděžda Horynová a která zjistila, že profesor Gajdoš ovlivňoval hodnocení svého syna, jenž studoval na stejném ústavu.

PdF otevřela největší sluneční elektrárnu v ČR

Za přítomnosti ministra životního prostředí Libora Ambrozka, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, zástupců Jihomoravského kraje a města Brna byl ve čtvrtek 13. dubna slavnostně zahájen provoz unikátní sluneční elektrárny na Pedagogické fakultě.

První doktorandská konference historiků umění na FF

anotace_IMG_0786.jpg
Ve dnech 21.- 23. dubna 2006 se na Semináři dějin umění FF MU konala konference studentů doktorských programů dějin umění z celé České republiky. Takové setkání mladých historiků umění ze všech uměleckohistorických kateder v českých zemích (Praha, Brno, Olomouc) se konalo vůbec poprvé a jeho hlavním cílem bylo osobní poznání začínajících badatelů. Název setkání „Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního“ vyšel z potřeby jeho pořadatelek z brněnského semináře rozproudit diskuzi o metodologických problémech současných dějin umění v českém prostředí.

Michael Seng převzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity

AnotaceZlatáMedaile
Na doporučení Vědecké rady Právnické fakulty MU byl 17. března Zlatou medailí MU vyznamenán americký profesor Michael P. Seng. Druhé nejvyšší vyznamenání univerzity obdržel z rukou rektora Petra Fialy u příležitosti svého přednáškového pobytu na MU.

V Brně začíná teologické studium na akademické půdě

anotacka_CMTF3.jpg
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci otevře od září kombinované studium oboru křesťanská výchova nově také v Brně. O zřízení vysokoškolského studia teologických disciplín v jihomoravské metropoli dlouhodobě usiloval brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Ve městě se širokou nabídkou vysokých škol tato možnost totiž dosud chyběla.

Cyklus přednášek zahájilo téma ptačí chřipky

AnotacePtaciChripka.jpg
Cyklus kombinovaných přednášek o aktuálních společenských a odborných problémech, organizovaný studijním odborem rektorátu MU, zahájil 8. března v aule PrF svou přednáškou Zdeněk Pospíšil, profesor infekčních chorob a epizootologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Téma bylo navýsost aktuální – vztah mezi chřipkou zvířat a lidí a nebezpečí vzniku pandemie.

Počet přihlášek na Masarykovu univerzitu opět vzrostl

graf1_upravene.jpg
Masarykova univerzita potvrdila i v letošním roce pozici vysoké školy, která se těší velkému zájmu uchazečů. Ke konci března evidoval studijní odbor rektorátu MU 54 393 přihlášek do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2006/2007.

Ministři Sobotka a Buzková navštívili FSS

AnotaceBuzkovaSobotkaFSS2.jpg
Slavnostní otevření nové budovy Fakulty sociálních studií na Joštově ulici, které se uskutečnilo na začátku akademického roku 19. září, proběhlo bez účasti ministrů české vlády. Dva z nich si budovu přijeli prohlédnout po více než půl roce plného provozu, 23. března.

Poláčková: Věk by neměl omezovat podporu studia

Image
Studentka práva a politologie na MU, Klára Poláčková, byla zvolena novou předsedkyní Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). Jako první žena v čele instituce vystřídala Jiřího Nantla a stala se tak druhým předsedou z MU v řadě.

Univerzita bude spolupracovat se středními školami

AnotaceReduta
V současnosti se na vysoké školy v Česku hlásí populačně slabší ročníky. I proto se Masarykova univerzita začíná stále více soustředit na hledání nových způsobů oslovování potenciálních zájemců o studium. To je také jedním z cílů nového programu spolupráce se středními školami nazvaného Partnerství ve vzdělávání, který byl finančně podpořen v rámci rozvojových programů MŠMT a oficiálně představen v pondělí 3. dubna v divadle Reduta.

Kvalita turnaje rok od roku roste

AnotaceRozhovorDebatovaniFSS.jpg
Podle poroty akademického mistrovství v debatování nejlépe zvládli svou úlohu ve finále Irena Zatloukalová a Martin Poliačik z týmu Extempoir. Irena byla navíc vyhlášena čtvrtou nejlepší řečnicí na turnaji.