Věda & výzkum

Mendelovo centrum pomůže vychovávat nové vědce

AnotaceKampus
SERIÁL: Evropské projekty na MU

Od začátku tohoto semestru existuje na Masarykově univerzitě Mendelovo centrum pro vzdělávání v biomedicíně, bioinformatice a biologii. Jde o mezifakultní projekt Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Jeho cílem je najít ve vybraných oborech studenty, které věda baví a chtějí se například aplikované buněčné biologii, kmenovým buňkám, proteinovému inženýrství nebo bioinformatice věnovat hlouběji.

ŠLOSAR: Komunisté pořád tahají za nitky

AnotaceSlosar

Profesor Dušan Šlosar je jednou z nejvýraznějších osobností české lingvistiky posledního půl století, ale také člověkem, který sehrál klíčovou roli v prvních dnech sametové revoluce v Brně. Vedle své vědecké práce v oblasti historické mluvnice a dialektologie, o kterých skoro celý život učil na Filozofické fakultě, proslul také jako autor tří popularizačních knih o jazyce. Dnes už, jak říká, má na fakultě jen vejměnek, ale kromě bohatých vzpomínek na dobu minulou má také vyhraněné názory na současnost.

Zrcadlení na rozpálené silnici

AnotaceZrcadleni

Seriál: Zajímavá fyzika
S pozoruhodnými fyzikálními jevy se setkáváme doslova na každém kroku. S přibývajícím věkem nás jen většinou přestávají fascinovat. I tak ale člověka občas napadne položit si zdánlivě banální otázky, jako proč vržou dveře nebo co drží mýdlové bubliny pohromadě. Seriál Zajímavá fyzika, který tímto číslem začínáme, se bude snažit některé z takových dotazů zodpovědět a ukázat, že fyzika má blízký vztah ke každodennímu životu a může obohatit nás pohled na svět.

Vědci zkoumali kostry vojáků ze znojemské bitvy

AnotaceZnojmo
Právě před dvěma sty lety se odehrála u Znojma jedna z významných bitev napoleonských válek, která předznamenala další osud milionů obyvatel střední Evropy. Toto výročí připomněla mezinárodní konference, která shrnovala výsledky lékařsko-antropologického výzkumu kosterních pozůstatků vojáků z této bitvy, a s ní spojená pietní akce. Při ní byly pozůstatky vojáků přeneseny zpět do společného hrobu v louckém hřbitově ve Znojmě a zemřelí vojáci byli uctěni slavnostními salvami.

Přírodovědci zjistili, jak odbourat toxické látky

AnotaceDamborsky
S převratným řešením, jak si poradit se znečištěním, s nímž si dosud nikdo nevěděl rady, přišli vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pracovníci Loschmidtových laboratoří Ústavu experimentální biologie, ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Tohoku Univerzitou v Japonsku a Evropskou laboratoří médií v Německu vyvinuli metodu genetické úpravy bílkovin. S její pomocí mohou toxické látky zbavit vlastností, které u člověka vyvolávají rakovinu a další nemoci.

Co s reklamou na jídlo a nápoje cílenou na děti?

AnotaceReklama
Seriál:
Výzkumné projekty na Masarykově univerzitě
Reklama okupuje lidskou každodennost zejména v posledních letech a desetiletích víc než kdykoliv předtím a její vliv na chování spotřebitelů a zvlášť těch dětských patří k velmi diskutovaným tématům. Vědci z Masarykovy univerzity se zapojili do mezinárodního projektu, který se zaměřuje přímo na reklamu na potraviny a jídla určená dětem. Tým z ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty se tak podílí na přípravě zprávy, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování Evropské komise v otázkách regulace marketingu a reklamy. 

HORÁČEK: Otevíráme přístupové cesty k umění

AnotaceHoracek
Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., je jedním z těch absolventů Masarykovy univerzity, kteří se svojí alma mater spojili i větší část své kariéry. Začínal jako učitel výtvarné výchovy na základní škole, ale na akademickou půdu se rychle vrátil. V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Domu umění města Brna a výrazně rozvinul spolupráci mezi univerzitou a výstavní institucí. Coby výtvarný kritik publikuje už od 80. let a má za sebou kolem patnácti set recenzí, studií, glos a dalších textů v odborném i denním tisku. Dnes vede katedru výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě.

PIŇOS: V tramvaji bych klasiku poslouchat nezvládl

AnotacePinos
Mikuláš Piňos vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor kompozice. V roce 1999 získal stipendium UNESCO-ASCHBERG na Institutu elektroakustické hudby v Bourges. Mikuláš Piňos je mnohonásobným laureátem skladatelské soutěže Generace, za skladbu Reichquartett získal v Rakousku ocenění Reichenau-Preis. Je autorem komorních, vokálních, orchestrálních, elektroakustických skladeb i scénické hudby. Vliv na formování jeho kompozičního zaměření měla dlouholetá zkušenost sborového zpěváka. Jeho skladby byly provedeny na mezinárodních festivalech Expozice nové hudby, Janáčkův Máj, Moravský podzim, Forfest a Pražské premiéry a vysílány v Českém rozhlase.

Geologie? To je i dobrodružství

AnotaceGeologie
Dlouhodobá zahraniční expedice ve Střední Americe – i to je jedna z možností uplatnění absolventů geologie z Přírodovědecké fakulty. Takovým projektem, kde se brněnští absolventi úspěšně zapojili, je provádění mapovacích prací a geologických studií právě v zemích Střední Ameriky. Cílem těchto prací je předvídat geologická rizika – především ohrožení vulkanickou činností, zemětřesením či sesuvy, které tuto část naší planety obzvláště silně postihují.

Metoda, co odhalí chybu v léku i tajemství receptury

AnotaceGlatz
Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. působí v ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty a patří mezi významné osobnosti české analytické biochemie. Známý je především díky svým aplikacím poměrně nové analytické metody zvané kapilární elektroforéza, která nachází své využití v genomice a proteomice, při vývoji léčiv či v klinické diagnostice. Sám ale skromně říká: „Když se ráno podívám do zrcadla, tak žádnou osobnost nevidím.“

ŠIMÁČEK: Je směšné, že děti mohou v televizi vidět vraždu, nikdy však soulož

Jiří Šimáček vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, je spoluautorem asi desítky původních divadelních her a adaptací od činohry po operu. Všechny divadelní projekty realizoval se Zdenkem Plachým v autorské dvojici skupiny Střežený Parnass.V současné době pracuje jako vedoucí dramaturg dokumentu a publicistiky v České televizi Brno. V minulosti působil jako historik umění v Moravské galerii, reklamní fotograf a grafik, režisér řady publicistických, dokumentárních, propagačních a výukových filmů. Externě vyučuoval na Filozofické fakultě seminář dějin moderního umění a na Fakultě sociálních studií seminář televizního zpravodajství.

HOLAN: Stamiliony lidí čeká stěhování na sever

Image
Jan Holan absolvoval v roce 1980 Přírodovědeckou fakultu. Od roku 1981 pracuje jako hvězdář ve Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka. Mezi astronomy je znám především svými pracemi o světelném znečištění. V devadesátých letech minulého století vyučoval na Pedagogické fakultě, v současné době se podílí na programu Humanitní enviromentalistika na Fakultě sociálních studií a v doktorském stupni studuje Lékařskou fakultu. Jan Hollan je spolupracovníkem brněnského ekologického centra Veronica.