Věda & výzkum

Úrazy se nám nestávají náhodou

AnotaceKukla
Úrazy se nestávají dětem ani dospělým náhodou, ale získali k nim dispozice od svých rodičů. Pokud však budeme znát základní informace o prevenci a první pomoci, je možné úrazu zabránit, nebo alespoň zmírnit následky. To jsou jedny ze závěrů, které zveřejnili na základě získaných dat z mezinárodní studie ELSPAC odborníci z Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie při Lékařské fakultě MU. Českým a zároveň mezinárodním koordinátorem celého projektu je docent Lubomír Kukla.

Pravdu musíte říct s láskou, jinak je tvrdá

Image

MUDr. Viola Svobodová, vedoucí lékařka Hospicu sv. Alžběty v Brně, vystudovala Lékařskou fakultu UJEP (dnešní Masarykovy univerzity), poté pracovala na 2. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny, věnovala se genetice v interně v Dětské nemocnici v Brně, pak působila jako primářka na klinice infekčních nemocí ve FN v Bohunicích. V současnosti se již pět let věnuje problematice hospicové péče, spolu s dalšími kolegy založila v roce 2004 občanské sdružení Gabriela, jež provozuje jediný brněnský hospic s týmem spolupracovníků, kteří se starají o poslední chvíle života nevyléčitelně, převážně onkologicky, nemocných lidí.

Afričané nepřemýšlejí tolik o budoucnosti

Ve své bakalářské i diplomové práci se Šárka Mašová zabývala hlísticemi studenokrevných obratlovců Afriky. Po celou dobu svého studia si posluchačka Přírodovědecké fakulty přála, aby mohla drobné parazity studovat přímo v jejich domovském prostředí. Podařilo se jí to na začátku minulého semestru, kdy strávila šest týdnů v Keni u jezera Turkana. Díky své vědecké práci pak také získala dvousettisícové stipendium od soukromé firmy, které může využít na další rozšiřování svých znalostí. „V obou případech jsem měla velké štěstí a k pobytu v Africe i stipendiu mi hodně pomohla náhoda,“ tvrdí skromně dnes už doktorandka Mašová.

ŠEVEČEK: Každý jazyk přinesl něco nového

Image

RNDr. Pavel Ševeček v roce 1988 absolvoval obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na PřF MU. V roce 1997 založil firmu Lingea, která se zaměřuje na vývoj a prodej elektronických a knižních slovníků, jazykových nástrojů a aplikací. Lingea je předním evropským dodavatelem lingvistických technologií a partnerem významných světových vydavatelů slovníků a encyklopedií. Jazykové nástroje od firmy Lingea jsou používány v produktech firem Microsoft, Adobe či Corel. Pavel Ševeček byl oceněn zlatou medailí rektora při slavnostním ceremoniálu k 90. výročí založení univerzity.

STAREC: Výkony sportovců se dnes vyrovnávají

AnotaceStarec
PaedDr. Petr Starec, Ph.D. patří už od 70. let minulého století mezi výrazné osobnosti české krasobruslařské scény. Nejdřív sám jako vrstevník olympijského medailisty Ondřeje Nepely bodoval na domácích závodech, poté se stal trenérem. V současnosti trénuje jednoho z největších českých talentů, čerstvého juniorského vicemistra světa Michala Březinu. Přes tři dekády už také působí na Masarykově univerzitě, posledních sedm let na Fakultě sportovních studií.

Vědci MU vyvinuli novou metodu zkoumání biomolekul

Image
Biochemici z Přírodovědecké fakulty MU udělali podstatný krok k lepšímu poznání pohybu biomolekul v reálném čase. Podařilo se jim vyvinout novou metodu jejich pozorování, která umožní přesněji zkoumat jejich vlastnosti a v budoucnu například předcházet nežádoucím účinkům léků. Postup vyvinutý ve spolupráci s vědci z Heyrovského ústavu fyzikální chemie v Praze zaujal i prestižní americký vědecký časopis The Journal of the American Chemical Society, který o něm v nedávné době informoval.

JANKŮ: Množství slov roste rychleji než počet překladatelů

Image
Mgr. Kateřina Janků je generální ředitelkou Moravia IT a absolventkou studijního oboru moderní filologie (maďarský jazyk a literatura – anglický jazyk a literatura) na Filozofické fakultě MU. Pod jejím vedením se Moravia IT vypracovala na desátou největší společnost v oboru jazykových služeb na světě. Brněnská společnost má dnes kanceláře v devíti zemích na třech kontinentech, například v USA, Argentině, Japonsku či Číně. V roce 2007 se Moravia zařadila mezi padesát nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě. Kateřina Janků byla oceněna zlatou medailí rektora při slavnostním ceremoniálu k 90. výročí založení univerzity.

V Indii jsem poznala, jak fungují rozvojové projekty

Image
Monika Jamborová, doktorská studentka oboru hospodářská správa na ESF, se ve své vědecké činnosti orientuje na některé aspekty ekonomického rozvoje. Svou práci však neomezuje jen na teoretické bádání. Během pobytu v Indii také konfrontovala ekonomické teorie s reálnou zkušeností.

ŠIMÁČKOVÁ: Nebojuju proti systému, snažím se ho vylepšit

AnotaceSimackova
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. vyučuje na Právnické fakultě kurzy politologie, státovědy a ústavního práva. Působí i jako advokátka – zabývá se zejména ústavními žalobami a zaměřuje se na oblast lidských práv. Nedokáže se smířit s arogancí moci a věří v laskavou důslednost. „Ke každému se musíme chovat jako k lidské bytosti, ale zároveň musíme trvat na tom, aby dodržoval pravidla,“ vysvětluje Šimáčková.

PALA: Snažím se lépe poznat, jak funguje přirozený jazyk

KarelPala

Doc. PhDr. Karel Pala, CSc. pracuje v Centru zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky, které vzniklo z jeho iniciativy v roce 1998. I když je původně lingvista, zakotvil právě na této fakultě, aby se mohl věnovat počítačovým metodám analyzování jazykového systému a výzkumu v oblasti umělé inteligence nebo sémantického webu. V polovině ledna se Centru ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR podařilo spustit světově unikátní Internetovou jazykovou příručku.