Věda & výzkum

I filmem se dá vzdělávat

AnotaceCesalkova

Lucie Česálková, doktorandka na Ústavu filmu a audiovizuálníkultury FF, zaměřuje svou odbornou pozornost na poněkud méně obvykléfilmové žánry než ty, které zpravidla zajímají běžného diváka.V rozhovoru přiblížila problematiku kinematografie ve službách vědy,vzdělávání a osvěty.

Chtěl bych nové poznatky molekulární biologie zavádět do medicíny

AnotaceMraz
Významné ocenění za lékařství z rukou nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna převzal letos v září Mgr. Marek Mráz. Od začátku svého studia na Lékařské a Přírodovědecké fakultě pracuje na projektech analýz microRNA u leukémií. Výzkum provádí v Centru molekulární biologie a genové terapie pod vedením prof. Jiřího Mayera a dr. Šárky Pospíšilové. Toto centrum, které je pracovištěm Interní hematoonkologické kliniky, získalo na podzim nový přístroj pro analýzy lidského genomu (Affymetrix Gene Chip Systém).

Počítačový model živého organismu pomůže biologům

AnotaceBrim
Na projektu, který vyvíjí metodu studia buněk prostřednictvím umělého modelu, se podílejí odborníci ze šesti významných evropských institucí. Jednou z nich je také Masarykova univerzita a její Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů na Fakultě informatiky.

VEDRA: Bobtnající násilí v rodině nevyřešíme během hodiny

Image
Mgr. Vladimír Vedra se narodil v roce 1979 v Praze, odkud následně přesídlil do Brna. Zpočátku proto, aby zde studoval Právnickou fakultu MU, avšak po jejím vystudování v roce 2004 zde zůstal ve službách Policie České republiky. V témže roce se stal dobrovolníkem Bílého kruhu bezpečí, kde působí od roku 2006 jako jednatel regionální pobočky v Brně. Díky práci v Bílém kruhu bezpečí se seznámil se svou manželkou. Má zálibu v jazzové a swingové hudbě.

Úžasné divadlo fyziky

AnotaceUDiF

Nejkrásnější, co můžeme prožít, je narazit na tajemství, řekl kdysi Albert Einstein. Uskupení ÚDiF neboli Divadlo fyziky složené z velké části ze studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty právě s tímto mottem pracuje. S atraktivností kouzelnických vystoupení, ale přitom s poučným přesahem vystupují s představeními, která pracují s tím nezákladnějším kolem nás – s fyzikálními zákony. Objíždějí školy a další akce a vyvolávají údiv ve tvářích diváků.

ZEZULA: Musíme nalézat nové způsoby vyhledávání dat

AnotaceZezula
Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. patří mezi přední světové odborníky v oblasti databázových systémů a takzvaného podobnostního vyhledávání, které také vyučuje na Fakultě informatiky. Dlouhodobě působil na řadě zahraničních univerzit a účastnil se více než dvaceti evropských výzkumných projektů. Citace jeho původních vědeckých prací se počítají v tisících. V minulých letech se mu podařilo spolu se spolupracovníky na katedře počítačových systémů a komunikací vydat první knihu na světě, která se zabývá podobnostním hledáním. Získal za ni také cenu rektora Masarykovy univerzity. V souvislosti s přelomovým projektem v oblasti vyhledávání dat nedávno jeho tým obdržel na návrh výzkumné laboratoře IBM v Haifě také prestižní cenu této společnosti.

ŠIMÍČEK: Ve škole se studenty jsem šťastný a spokojený

Image

Mgr. Petr Šimíček (1971), jeden z reformátorů výuky novodobých dějin a učitel, vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. V současné době vyučuje dějepis a český jazyk na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Kromě studia dějin komunistického Československa mezi jeho záliby patří návštěvnictví výstav, galerií a muzeí, dobrá četba světová i česká, obzvláště expresionismus nebo ruská avantgarda, jakož i dobrá hudba, jízdy bicyklistické v nížinách, na vrších i vrcholech, urputná a nikdy nekončící práce na dřevěnici ve Štramberku.

Důležité je aktivně ovlivňovat svůj život

Image
Ing. Michal Kos (1979) vystudoval Ekonomicko-správní fakultu MU, obor veřejná ekonomie. Po většinu své kariéry je věrný firmě Procter&Gamble s.r.o., kde vystřídal mnoho pozic. Ve volném čase sportuje, cestuje a věnuje se rodině, doma ho v současnosti zaměstnává sedmnáctiměsíční dcera.

VAŠÍČEK: Zajímá mě informace – nová, zvláštní a jedinečná

AnotaceVasicek
Docent Osvald Vašíček patří mezi uznávané české odborníky v oblasti makroekonomického modelování. Jen málo ale chybělo k tomu, aby se stal odborníkem na malířství nebo moderní literaturu, kterou dodnes vášnivě rád čte. Na počátku devadesátých let minulého století zakládal a až do současnosti vedl katedru matematiky a aplikované informatiky na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Ta vychovala špičkové analytiky pro Českou národní banku a jiné významné evropské i světové monetární instituce. Katedra bude ovšem v rámci některých změn, které probíhají na fakultě výrazně zredukována.

Archeologie nejsou jen pyramidy

Image

Unikátní výzkum provádějí čeští archeologové v Sýrii, v oblasti, která leží na hranici s Tureckem a jejímiž obyvateli jsou převážně Kurdové. Výzkum má za úkol zdokumentovat dosud jen málo známé období halafské kultury. Čeští výzkumníci, kteří se vrátili do Sýrie téměř po osmdesáti letech, kdy zde výzkumy prováděl významný orientalista a rozluštitel chetitského písma Bedřich Hrozný, zde ke zkoumání potřebují podporu místních úřadů a speciální povolení.

O tom, jaká jsou specifika výzkumu u pahorku „černého hada“, proč jako Středoevropané bádají zrovna tam, jaký je život na základně a co už objevili, vypráví archeoložka Inna Mateiciucová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU.