Věda & výzkum

MAŇÁK: Člověk na sebe musí být náročný

AnotaceManak

Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (1924) patří mezi přední české odborníky v oblasti obecné didaktiky. I přes svůj vysoký věk nadále působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, stále vydává odborné publikace a vede doktorské studenty. Jeho závěry jsou velmi ceněné zejména díky širokému rozhledu po všech pedagogických disciplínách, psychologii a filozofii. Celoživotními tématy jeho vědecké práce jsou problémy výukových metod, kurikula a otázky tvořivosti v moderní škole, ale i mnohé další.

Naše úkoly nejsou jen defenzivně a finančně zaměřené

anotace_absolventi

JUDr. Vít Alexandr Schorm se narodil 26. března 1973 v Brně. V roce 1998 získal diploma of advanced studies, public comparative law of European States na pařížské Sorboně. V roce 2000 složil doktorát na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1996–98 byl poradcem předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, poté působil až do roku 2000 jako vedoucí kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského. Od roku 2002 pracuje jako vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Léčit a učit se léčit v digitálním světě

AnotaceMedimed
Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine), na kterém již osm let spolupracuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity s brněnskými nemocnicemi, řeší problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace obrazových informací z oblasti medicíny. Zpřístupnění těchto dat prostřednictvím zabezpečené počítačové sítě umožňuje zvýšení kvality lékařské péče, zlepšení podmínek pro medicínský výzkum i pro výuku studentů. Současná podoba je vnímána jako pilotní projekt pro ostatní regiony.

Nové prostory k výrobě protinádorových vakcín

Image
Počátkem září byly v Univerzitním kampusu MU uvedeny do provozu speciální výrobní prostory, které slouží k vývoji a výrobě nových protinádorových vakcín. Tyto laboratoře patří Masarykově univerzitě, konkrétně Centru buněčné imunoterapie (CBI). Jsou jedinými čistými výrobními prostorami na univerzitní půdě v Česku a výroba protinádorových vakcín zde byla schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv letos v srpnu. Centrum buněčné imunoterapie se zabývá základním a aplikovaným výzkumem rakoviny a možnostmi její léčby pomocí aktivace imunitního systému, tzv. imunoterapií. Vedoucím Centra buněčné imunoterapie při Lékařské fakultě MU je doc. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

POLČÁK: Není potřebné ani účelné stoprocentně kontrolovat internet

Image

JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je jedním z našich předních odborníků na právo informačních technologií. Narodil se v roce 1978 v Brně, kde také vystudoval Právnickou fakultu MU. Na fakultě působí jako odborný asistent na katedře právní teorie. Přednáší zejména o  normativních systémech v kyberprostoru nebo o právu informačních a komunikačních technologií. Vedle řady dalších aktivit se podílel na přípravě časopisu o ICT právu, letos v srpnu vydal společně s kolegy učebnici práva informačních a komunikačních technologií a na kontě má i několik publikací o právu ICT a právní teorii. Od roku 2005 je rozhodcem Evropského rozhodčího soudu pro doménová jména .eu. Fascinují jej kvasné procesy, odpočine si u badmintonu a rád hraje fotbal.

Ekologická ekonomie varuje ...

Image
Ekologická ekonomie varuje před nenahraditelností přírodního kapitálu, říká Stanislav Kutáček, absolvent ESF a výkonný ředitel Trastu pro ekonomiku a společnost. Ing. Stanislav Kutáček vystudoval veřejnou ekonomii na ESF MU, v současnosti dokončuje postgraduální studium tamtéž a pracuje jako výkonný ředitel Trastu pro ekonomiku a společnost. Pracoval v Nadaci Partnerství jako asistent programu Strom života a poté v Centru dopravního výzkumu jako výzkumný pracovník. Věnuje se též organizování aktivit Horního mlýna. V roce 2005 studoval na Institute for Transport Studies při Univerzitě v Leedsu.

Po osmi službách mi už studentský život nechybí

AnotaceAdamcova
MUDr. Andrea Adamcová, praktická lékařka a absolventka LF MU se narodila v lednu 1975 v Jeseníku. V roce 1989 nastoupila na Lékařskou fakultu MU, kde promovala v roce 1995. Postupně získala atestace pro obory vnitřní a všeobecné lékařství. V letech 1995–2005 pracovala na interním oddělení nemocnice Jeseník, od srpna 2005 pracuje v obvodním středisku v Javorníku. V březnu 2007 se zúčastnila vysokohorské expedice do Nepálu.

MIOVSKÝ: Média nedokáží zacházet s tématem návykových látek

Média jsou jedním z klíčových témat moderní adiktologie - stále více zřejmý je například fakt, že efektivní drogová politika není bez médií možná a že veřejné mínění a jeho vliv na politiky je zásadní pro její další vývoj,  říká doc. Michal Miovský, absolvent MU a vedoucí Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1. LF UK

KUČERA: Výsledky spolupráce s průmyslem musí být dostupné

Image
Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., vedoucí Institutu teoretické informatiky Fakulty informatiky, se narodil 14. února 1971 ve Znojmě. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudoval obor informatika. Od roku 1995 působí na Fakultě informatiky MU. V roce 1997 získal Cenu rektora pro nejlepší studenty postgraduálního studia za obor matematická informatika. Po ukončení doktorátu získal stipendium prestižní Humboldtovy nadace a strávil dva roky na Technické univerzitě v Mnichově, opakovaně pak působil ve Švédsku a v dalších evropských zemích. V současnosti mimo jiné pracuje s dalšími odborníky na projektu spolupráce univerzity a průmyslu. Rád poslouchá folkovou hudbu.

Astroláb byl chytrý, ale i krásný předmět, malý vědecký zázrak

Image
PhDr. Alena Hadravová, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV a absolventka FF se narodila v roce 1956. Absolvovala Filozofickou fakultu brněnské UJEP v oborech klasická filologie a český jazyk. V letech 1981–2002 působila v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, dnes působí ve Výzkumném centru pro dějiny vědy AV ČR. Společně s manželem Petrem Hadravou z Astronomického ústavu AV ČR se věnuje dějinám astronomie ve středověku a raném novověku, zvláště pak vývoji astronomických přístrojů ve 14.–17. století. Připravuje edice dosud nevydaných středověkých latinských textů.

Kdyby mi řekli, nos rekvizity, tak do toho taky půjdu

Image
Mgr. Zdeněk Filipec absolvoval úspěšně v roce 2003 na Masarykově univerzitě obor Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy. Krátkou dobu byl lektorem matematiky v soukromém brněnském vzdělávacím institutu Tutor a poté nastoupil jako odborný referent na regionální odbor Ministerstva zemědělství ČR. Potom působil jako konzultant v oboru informačních technologií u společnosti NESS Czech. Už při studiu spolupracoval na vývoji webových aplikací pro společnost VERTIGO.CZ. Tam působí i v současnosti. Od roku 2000 se každoročně účastní studentských divadelních představení na Fakultě informatiky MU.

Při privatizaci se ztratilo 700 miliard ...

Image
Ladislav Blažek se narodil 13. 4. 1945 v Babicích u Brna. V roce 1968 dokončil strojní fakultu VUT v oboru ekonomie a řízení strojírenské výroby. V letech 1968 až 1975 pracoval jako projektant systémů řízení ve firmě Kovoprojekta, následně se podílel na ekonomickém výzkumu na VUT, později na MU. V roce 1990 spoluzakládal Ekonomicko-správní fakultu MU a stal se jejím prvním děkanem, roku 1999 se stal profesorem. V současnosti vede katedru podnikového hospodářství na ESF, kde se věnuje výuce managementu se zaměřením na manažerské hry a výzkumu transformačního procesu v podnikové sféře s hlavním zaměřením na faktory úspěšnosti podniků.