Události

Kniha, která umí mluvit

Středisko pro pomoc studntům se specifickými nároky Teiresiás připravilo novou hybridní knihu nazvanou Omnibus – Čítanka anglických textů. Jde již o šestou knihu tohoto typu, kterou Teiresiás uvádí na trh. Nejde o knihu v pravém slova smyslu, ale o multimediální CD, jehož obsahem je elektronický text, ale i jeho zvuková nahrávka. Díky tomu slouží hybridní knihy i jako učební pomůcky pro lidi se zbytky zraku nebo nevidomé. Užitečná však může být i ostatním.

Na Pedagogické fakultě mají největší sluneční elektrárnu v republice

Image
Již v dubnu letošního roku spustila Pedagogická fakulta MU se souhlasem společnosti EON provoz vlastní sluneční elektrárny umístěné na fasádě a na střeše budovy na Poříčí 31. Slavnostní spuštění je sice plánováno až na polovinu října, ale současný provoz byl nutný, aby se odhalily a dopředu vyřešily možné komplikace, zejména se zastaralou rozvodnou sítí fakulty.

Osobnosti quebeckého románu v Brně

Image
Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU v Brně pořádal od 11. do 15. května 2005 konferenci Obraznost a obrazotvornost v současném quebeckém románu. Konference se zúčastnili rovněž významní kanadští i evropští literární vědci, jako například André Brochu, Max Roy, Jacques Pelletier, Jean-François Chassay, Robert Dion a Bertrand Gervais, ze středoevropského regionu například Józef Kwaterko, Éva Martonyi, Krzysztof Jarosz, Jelena Novaković a Voichiţa-Maria Sasu.

Možnosti využití e-learningu na MU se budou dále rozšiřovat

Na Fakultě informatiky se ve dnech 25. a 26. května konala konference SCO 2005 o elektronické podpoře výuky (EPV). Tímto pojmem je souhrnně označován e-learning a administrativa související se studiem. V průběhu konference se na sto šedesát účastníků seznámilo se zkušenostmi se zaváděním EPV na Masarykově univerzitě a dalších vysokých školách u nás i v zahraničí.

Filmové Brno v Telči

Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno uspořádal v prostorách Školicího a vzdělávacího střediska MU v Telči ve dnech 15. až 17. května seminář navazující na projekt Filmové Brno. Semináře se kromě studentů zúčastnili také všichni členové katedry.

Mezinárodní tým připravuje projekt výzkumu spotřebitelství v Evropě

Mezinárodní tým, jehož členy jsou i Libora Oates-Indruchová, PhD. a doc. Radim Marada z katedry sociologie na Fakultě sociálních studií MU, připravuje komparativní výzkum s předběžným názvem Models of Consumption and Cultural Identity Across Eastern and Western Europe: Conflict or Challenge?

Univerzita třetího věku má 127 čerstvých absolventů

Image
V akademickém roce 2004/05 zakončilo své studium na Univerzitě třetího věku (U3V) celkem 127 posluchačů. Osvědčení o absolvování U3V jim bylo předáno z rukou nového předsedy koordinační komise doc. Josefa Trny, proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Teiresiás pořádá mezinárodní tábor pro zrakově postižené

Image
Celouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky – Středisko Teiresiás – spolupořádá letos od 21. července do 7. srpna na Ekonomicko-správní fakultě MU a kolejích Vinařská International Camp on Communication and Computers (ICC) pro zrakově postižené studenty středních a vysokých škol. Dvanáctý ročník mezinárodního tábora pro zrakově postižené se letos bude poprvé konat v Brně. Jednotlivých turnusů se zúčastní průměrně šedesát studentů ze sedmnácti zemí.

Co si o stěhování FSS myslí studenti?

Mezi studenty FSS, oslovenými s tímto dotazem, panuje ohledně přesunu fakulty pozoruhodná názorová shoda. Vesměs zaujímají mírně kladný postoj, jsou na novou budovu zvědaví a těší se. Jedním dechem však dodávají, jak jim bude chybět ovzduší malé fakulty a především možnost odpočinout si na travnatém dvorečku.

Fakulta sociálních studií se stěhuje do nové budovy

Image
Druhá nejmladší fakulta Masarykovy univerzity se v roce 1998 zrodila do prostorového provizoria. Již tehdy se vědělo, že její umístění do budov na Gorkého a Jaselské ulici je jen dočasné. Schválené přestěhování do budovy na Joštově ulici se však jevilo jako příliš vzdálená budoucnost. Konkrétnější obrysy získal tento plán až s podpisem trojstranné smlouvy mezi Českou republikou, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou v květnu roku 2002, podle níž obdržela univerzita na svůj program rozvoje půjčku v hodnotě 90 milionů euro. Značná část prostředků byla určena na výstavbu kampusu v Bohunicích, ale v programu byla zahrnuta i rekonstrukce některých stávajících budov, tedy i budovy na Joštově ulici.

Stěhování FSS: otázky pro děkana Ladislava Rabušice

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Fakulta sociálních studií se stěhuje z prostor, které obývá relativně krátkou dobu - od svého vzniku v roce 1998. Není vám líto opouštět rekonstruované budovy na Gorkého a Jaselské ulici, ve kterých se fakulta, s trochou nadsázky, sotva zabydlela?
Je a není. Každý, kdo si jednou vybudoval své první hnízdo, si asi dobře pamatuje na jistý pocit smutku a melancholie, když ho opouštěl. Ale takový je život. Sociologové a ekonomové volají po tom, aby se česká populace stala flexibilnější a mobilnější, nemůžeme tedy ani my, když to náš vývoj potřebuje, konzervativně zůstat sedět na místě a nepohnout se. Američané se ve svém privátním životě stěhují, pokud se pamatuji, v průměru každých pět let, a my už sedíme na jednom místě osmý rok... Já vím, že my jsme instituce, takže toto srovnání poněkud kulhá, ale jde o tu mentalitu.

FSS zahájí další akademický rok v nové budově

Nová budova FSS

Stěhování­ FSS

Fakulta sociálních studií se v roce 1998 zrodila do prostorového provizoria. Již tehdy se vědělo, že její umístění do budov na Gorkého a Jaselské ulici je jen dočasné. Schválené přestěhování do budovy na Joštově ulici se však jevilo jako příliš vzdálená budoucnost. Konkrétnější obrysy získal tento plán až s podpisem trojstranné smlouvy mezi Českou republikou, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou v květnu roku 2002, podle níž obdržela univerzita na svůj program rozvoje půjčku v hodnotě 90 milionů euro. Značná část prostředků byla určena na výstavbu kampusu v Bohunicích, ale v programu byla zahrnuta i rekonstrukce některých stávajících budov, tedy i budovy na Joštově ulici.