Události

Startují Červená i Modrá etapa výstavby UKB

Image
Po dokončení a říjnovém slavnostním otevření první etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), pavilonů Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií, připravuje Masarykova univerzita zahájení realizačních prací na dalších dvou etapách, kterými jsou výstavba první části Akademického výukového a výzkumného areálu (tzv. Modrá etapa) a vybudování technické infrastruktury v areálu kampusu (Červená etapa).

O ubytovací stipendia požádalo dvanáct tisíc studentů

Image
Od 1. do 15. října mohli studenti Masarykovy univerzity prostřednictvím Informačního systému žádat o přidělení ubytovacího stipendia. Několika studentům, kteří v daném termínu neměli přístup do ISu, například kvůli ztrátě hesla, byla udělena výjimka a mohli své žádosti podat i po 15. říjnu. Přesto se však žádostí sešlo méně, než se čekalo. Podle informací studijního odboru rektorátu MU splňovalo kritéria pro přidělení stipendia přibližně 14 500 studentů, z nich ovšem požádalo jen zhruba 12 200.

Čestný doktorát pro profesora Alexandera Schirgera

Image
Alexander Schirger, profesor vnitřního lékařství prestižní americké univerzitní nemocnice Mayo Clinic, byl 31. října na slavnostním zasedání vědeckých rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jmenován čestným doktorem lékařství. Ve večerních hodinách téhož dne se potom na počest Alexandera Schirgera uskutečnil v Katedrále sv. Petra a Pavla koncert, na kterém vystoupil Vokální ansámbl Musica da Camera Brno pod uměleckým vedením Martina Franze.

Náboženství a tělo

Image
Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Česká společnost pro studium náboženství pořádali ve dnech 11. a 12. října v prostorách FF MU 3. mezinárodní konferenci sdružení CERES s názvem 'Náboženství a tělo'. Mezi 80 účastniky byli přednášející z šesti univerzit a z několika ústavů Akademie věd ČR.

Celostátní konference učitelů angličtiny na PdF

Ve dnech 9. až 11. září 2005 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnil sedmý ročník největší celostátní konference učitelů angličtiny s mezinárodní účastí, nazvaný ELT Signposts 2005, který pořádala katedra anglického jazyka a literatury ve spolupráci s Moravskoslezským sdružením učitelů angličtiny (MSSUA).

První část univerzitního kampusu slavnostně otevřena

oteviraniilbit_anotace.jpg
Za účasti evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika, ministra financí Bohuslava Sobotky, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana Venclíka a řady dalších čestných hostů byl v pondělí 3. října oficiálně otevřen komplex Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT), který tvoří první část budovaného kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

FSS zahájila v nových prostorách

oteviranifss_anotace.jpg
V pondělí 19. září byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova na Joštově ulici, která se stala novým sídlem Fakulty sociálních studií. Kromě vedení univerzity a zaměstnanců fakulty se otevíracího ceremoniálu účastnili i představitelé Jihomoravského kraje a ministerstva školství.

Škola musí být prostorem pro setkávání

rozhovorarchdesign_anotace.jpg
Architektonické řešení přestavby fakulty sociálních studií navrhla firma ArchDesign, s.r.o. Nad stavbou dohlížel tým architektů pod vedením Ing. arch. Jaroslava Dokoupila. Právě jeho jsme požádali o krátký rozhovor.

Právnická fakulta bude vzdělávat vrcholové manažery

studiumllm_anotace.jpg
Od letošního roku bylo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity otevřeno postgraduální studium specializované na obchodní právo a určené především manažerům. Na celém studijním programu spolupracuje Masarykova univerzita s Vysokým učením technickým v Brně, hlavně však s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Právě v Nottinghamu ve středu 21. září podepsali zástupci obou univerzit smlouvu, kterou byl program uveden v život.

Studenti: Nová FSS zatím nemá atmosféru

anketafss_anotace.jpg
Fakulta sociálních studií se v tomto akademickém roce přesunula do nově zrekonstruovaných prostor na Joštově ulici a do chodeb a učeben se nahrnuli studenti. Na otázku, jak na ně jejich nová škola působí, odpovídali většinou rezervovaně – prostředí nové budovu vychází ze srovnání s tou „starou“ zatím hůře.


ESF otevírá další ročník studia pro odsouzené

veznoveesf_anotace.jpg
O další čtyři posluchače se na konci září, po úspěšném zdolání přijímacích testů, rozrostla skupina odsouzených, kteří od roku 2004 využívají možnosti studia v programu celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU. Cílem unikátního projektu, který realizuje MU ve spolupráci s Vazební věznicí Brno, je kromě jiného nabídnout odsouzeným příležitost zvýšit si kvalifikaci a tím i zlepšit své šance na opětovné začlenění do společnosti.

Mezinárodní politologický ústav slaví patnáct let

PhDr.Břetislav Dančák, Ph.D., působí ve funkci ředitele Mezinárodního politologického ústavu od podzimu 2004. Foto: Petr Kaniok
Ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (IIPS) Břetislav Dančák tvrdí, že „jeho“ pracoviště není jen pro úzkou skupinu politologů. „Spolupracujeme s řadou jiných fakult. Cestu k nám nacházejí studenti z Právnické, Ekonomicko-správní či Filozofické fakulty,“ říká Dančák, který v ředitelském křesle loni na podzim vystřídal dnešního rektora MU Petra Fialu. Za patnáct let svého trvání stačil IIPS vydat řadu původních publikací a do vědy zapojit desítky talentovaných studentů.