Události

Ke studiu na MU letos nenastoupila šestina přijatých

Image
Masarykova univerzita na konci října uzavřela statistiky týkající se počtu studentů přijatých a zapsaných do prvních ročníků studijních programů. Počty uchazečů přijatých ke studiu do bakalářských a magisterských programů se každoročně liší od počtu těch, kteří ke studiu opravdu v následujícím akademickém roce nastoupí. V akademickém roce 2004/2005 se z celkového počtu přijatých studentů ke studiu nezapsala pětina (2.022), v roce 2005/2006 pak šestina (1.983) všech přijatých studentů.

Studovat či nestudovat na Masarykově univerzitě?

Image
Ze statistiky vyplývá, že každým rokem nastoupí ke studiu na MU přibližně o dva tisíce studentů méně, než bylo přijato. Tato skutečnost přímo vybízí k otázce, co vede studenty k tomu, že si ke studiu vyberou či nevyberou Masarykovu univerzitu. Jak odhaluje následující anketa, důvody jsou velmi různé. Kromě kvality výuky a zaměření vybraného oboru rozhoduje také vzdálenost od místa bydliště.

Evropská ústava: klapka, počtvrté!

Image
Fakulta sociálních studií hostila ve čtvrtek 3. listopadu poslední ze čtyř velkých přednáškových konferencí o tzv. ústavě Evropské unie. Ústavní „turné“ začalo v dubnu v Praze, do Brna se dostalo přes Plzeň a Olomouc. Na projektu, který všechny čtyři konference shrnoval pod název Evropská integrace a evropská veřejnost, se podílel Úřad vlády České republiky, Ústav mezinárodních vztahů, německá Nadace Fridricha Eberta a francouzské centrum Cefres.

Věřím v maximalizaci využití techniky

Anotace_Placzek_052.jpg
Ve dnech 21. až 24. září 2005 pořádala Masarykova univerzita spolu s Vysokým učením technickým, městem Brnem, Brněnským centrem evropských studií a Jednotou českých matematiků a fyziků mezinárodní sympozium na počest významného teoretického fyzika Georga Placzka, který se narodil 26. září 1905 v Brně a zemřel 9. října 1955 v Curychu. Georg Placzek patří mezi mimořádné fyziky 20. století, kteří šli příkladem nejen svými objevy, ale také mimořádně stimulativním způsobem své vědecké práce. Podrobnosti o životě a vědecké práci Georga Placzka a o sympoziu jsou dosažitelné na webu sympozia http://dumbell.physics.muni.cz/placzek. Mezinárodního sympozia se zúčastnil i synovec Georga Placzka pan F. Anthony Placzek, podnikatel žijící v Kalifornii, kterého jsme požádali o rozhovor.

Startují Červená i Modrá etapa výstavby UKB

Image
Po dokončení a říjnovém slavnostním otevření první etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), pavilonů Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií, připravuje Masarykova univerzita zahájení realizačních prací na dalších dvou etapách, kterými jsou výstavba první části Akademického výukového a výzkumného areálu (tzv. Modrá etapa) a vybudování technické infrastruktury v areálu kampusu (Červená etapa).

O ubytovací stipendia požádalo dvanáct tisíc studentů

Image
Od 1. do 15. října mohli studenti Masarykovy univerzity prostřednictvím Informačního systému žádat o přidělení ubytovacího stipendia. Několika studentům, kteří v daném termínu neměli přístup do ISu, například kvůli ztrátě hesla, byla udělena výjimka a mohli své žádosti podat i po 15. říjnu. Přesto se však žádostí sešlo méně, než se čekalo. Podle informací studijního odboru rektorátu MU splňovalo kritéria pro přidělení stipendia přibližně 14 500 studentů, z nich ovšem požádalo jen zhruba 12 200.

Čestný doktorát pro profesora Alexandera Schirgera

Image
Alexander Schirger, profesor vnitřního lékařství prestižní americké univerzitní nemocnice Mayo Clinic, byl 31. října na slavnostním zasedání vědeckých rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jmenován čestným doktorem lékařství. Ve večerních hodinách téhož dne se potom na počest Alexandera Schirgera uskutečnil v Katedrále sv. Petra a Pavla koncert, na kterém vystoupil Vokální ansámbl Musica da Camera Brno pod uměleckým vedením Martina Franze.

Náboženství a tělo

Image
Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Česká společnost pro studium náboženství pořádali ve dnech 11. a 12. října v prostorách FF MU 3. mezinárodní konferenci sdružení CERES s názvem 'Náboženství a tělo'. Mezi 80 účastniky byli přednášející z šesti univerzit a z několika ústavů Akademie věd ČR.

Celostátní konference učitelů angličtiny na PdF

Ve dnech 9. až 11. září 2005 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnil sedmý ročník největší celostátní konference učitelů angličtiny s mezinárodní účastí, nazvaný ELT Signposts 2005, který pořádala katedra anglického jazyka a literatury ve spolupráci s Moravskoslezským sdružením učitelů angličtiny (MSSUA).

První část univerzitního kampusu slavnostně otevřena

oteviraniilbit_anotace.jpg
Za účasti evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika, ministra financí Bohuslava Sobotky, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana Venclíka a řady dalších čestných hostů byl v pondělí 3. října oficiálně otevřen komplex Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT), který tvoří první část budovaného kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

FSS zahájila v nových prostorách

oteviranifss_anotace.jpg
V pondělí 19. září byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova na Joštově ulici, která se stala novým sídlem Fakulty sociálních studií. Kromě vedení univerzity a zaměstnanců fakulty se otevíracího ceremoniálu účastnili i představitelé Jihomoravského kraje a ministerstva školství.

Škola musí být prostorem pro setkávání

rozhovorarchdesign_anotace.jpg
Architektonické řešení přestavby fakulty sociálních studií navrhla firma ArchDesign, s.r.o. Nad stavbou dohlížel tým architektů pod vedením Ing. arch. Jaroslava Dokoupila. Právě jeho jsme požádali o krátký rozhovor.