Události

Univerzita se podílí na projektu Jihomoravského centra mezinárodní mobility

anotace_fotopolednak_072_resize.jpg
Na sklonku roku 2005 bylo z iniciativy Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně založeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu jako zájmové sdružení právnických osob. Tyto tři instituce jsou také jeho ustavujícími členy, sdružení je však otevřeno i dalším jihomoravským školám. Náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igora Poledňáka jsme požádali o bližší představení této iniciativy.


Velký akademický senát zasedne v lednu v novém složení

senat_anotace.jpg
Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity, tedy „velkého“ senátu, probíhaly v listopadu a v první polovině prosince zároveň s volbami do senátů fakultních. Účast ve volbách do studentské komory AS MU byla tradičně velmi nízká. U zaměstnanecké komory se naopak pohybovala v průměru kolem 50 procent. Přesto se již podařilo na většině fakult úspěšně odvolit a své tříleté funkční období tak od začátku nového roku zahájí následující noví senátoři.

"Nekapotovaný" stroj na přenos informací

Infocentrum_anotace.jpg
Projekt Informačního centra Přírodovědecké fakulty je dílem architektonické kanceláře Ing. arch. Radko Květa, která uspěla ve veřejné soutěži MU a byl jí tak přidělen nelehký úkol vyjít vstříc specifickým požadavkům školy. Mezi ně patřilo přání neporušit původní aulu, která se tak stala součástí centra, a také neskácet červený dub – strom úctyhodného věku rostoucí hned vedle nově postavené budovy. Kromě samotného architekta Květa, jemuž jsme v den otevření položili několik otázek, se na projektu Informačního centra autorsky podíleli také Ing. arch. Jiří Zrzavý a Ing. arch. Richard Mátl.

Softwarový gigant chystá spolupráci s Fakultou informatiky

anotace_RedHatLogo_resize.jpg
Firma Red Hat, specializující se na vývoj a volnou distribuci otevřených systémů (mezi které patří například Linux), se chystá expandovat do Brna. Při výběru Brna jako místa pro otevření nové pobočky hrálo roli i to, že firma Red Hat úzce spolupracuje s univerzitním prostředím. Připravuje také spolupráci s Fakultou informatiky MU, která uvažuje o otevření nového oboru se specializací na otevřené systémy. V rozhovoru pro muni.cz o tom informuje děkan FI Jiří Zlatuška.

Uplácení ze všech stran - konference o korupci

anotace_korupce.jpg
Od čtvrtka 24. do soboty 26. listopadu se v Brně pod patronací rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy uskutečnila velká konference o korupci. Třídenní sympózium, neslo název EU a korupce – projevy a potírání: politologická, právní a společenská dimenze v Evropě. Hlavní podíl na přípravě měla dvě pracoviště MU: Mezinárodní politologický ústav (IIPS) a Právnická fakulta.

Zástupci studentských organizací si vyměňovali zkušenosti

konference_VUT_anotace.jpg
Na dva dny se na začátku prosince na půdě rektorátu VUT v Brně sešlo 160 studentů z celé České republiky. Na již pátém ročníku studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005 se věnovali problematice studentských organizací, jako jsou akademické senáty, různá studentská sdružení, studentské časopisy, rady studentů a další. Součástí konference byla také výstava čtyřiadvaceti panelů s prezentacemi různých studentských organizací. Velmi nápaditě (soutěžilo se o ceny) se prezentovaly organizace mediků, právníků, různé studentské unie, akademické senáty, ale třeba i Skupina mladých projektových manažerů či představitelé projektu Zelená univerzita. Konferenci organizovali studenti z Akademického centra studentských aktivit (www.acsa.vutbr.cz).

Softwarový gigant chystá spolupráci s FI

anotace_RedHatLogo_resize.jpg
Firma Red Hat, specializující se na vývoj a volnou distribuci otevřených systémů (mezi které patří například Linux), se chystá expandovat do Brna. Při výběru Brna jako místa pro otevření nové pobočky hrálo roli i to, že firma Red Hat úzce spolupracuje s univerzitním prostředím. Připravuje také spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, která uvažuje o otevření nového oboru se specializací na otevřené systémy. V rozhovoru pro Muni.cz o tom informuje děkan FI Jiří Zlatuška.

Deset let po Daytonu

velvyslanec2_anota.jpg
21. 11. 2005 uplynulo práve desať rokov od podpísania mierovej zmluvy o ukončení bosenského konfliktu. Konfliktu, ktorý Západ z väčšej miery ignoroval, a kde sa pred jeho očami udiali nezabudnuteľné zločiny. Dokázala Bosna a Hercegovina zabudnúť na to, čo sa stalo? V akom stave je a ako vôbec funguje krajina desať rokov po konflikte? Na tieto otázky sa snažil zodpovedať projekt Študentskej sekcie Medzinárodného politologického ústavu – Deset let po Daytonu.

Otakar Motejl: Zastavme ten legislativní kvalt

anotace_Motejl2_resize.jpg
Studijní odbor rektorátu MU zorganizoval 23. listopadu 2005 v rámci vzdělávacího cyklu Univerzity třetího věku přednášku veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla na téma Budování právního státu. Vystoupení bývalého předsedy Nejvyššího soudu ČSFR a ČR (1990-1998), exministra spravedlnosti (1998-2000) a historicky prvního českého ombudsmana si nenechali ujít nejen posluchači, ale ani mnozí z učitelů a funkcionářů Masarykovy univerzity. Po přednášce si Motejl našel čas odpovědět na několik otázek také pro Muni.cz.

Přírodovědecká fakulta otevřela Informační centrum

Infocentrum_anotace.jpg
V pondělí 21. listopadu bylo v areálu Přírodovědecké fakulty na ulici Kotlářská slavnostně otevřeno nové Informační centrum, jehož součástí jsou výukové prostory, speciální učebny pro výuku cizích jazyků, ale i multimediální pracoviště. Především zde však bude sídlit knihovna, která se sem přestěhovala z dosavadního provizoria v Údolní ulici. V nové knihovně budou uloženy knižní fondy sloužící zejména studentům matematiky, fyziky a věd o Zemi, tedy geologie a geografie.

E-learningové kurzy pro smyslově postižené studenty

Image
Středisko Teiresiás, jehož úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na Masarykově univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem, zahájilo práci na dvou projektech financovaných Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekty e-learningových kurzů pro smyslově postižené studenty i absolventy středních a vysokých škol.