Události

První část univerzitního kampusu slavnostně otevřena

oteviraniilbit_anotace.jpg
Za účasti evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika, ministra financí Bohuslava Sobotky, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana Venclíka a řady dalších čestných hostů byl v pondělí 3. října oficiálně otevřen komplex Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT), který tvoří první část budovaného kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

FSS zahájila v nových prostorách

oteviranifss_anotace.jpg
V pondělí 19. září byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova na Joštově ulici, která se stala novým sídlem Fakulty sociálních studií. Kromě vedení univerzity a zaměstnanců fakulty se otevíracího ceremoniálu účastnili i představitelé Jihomoravského kraje a ministerstva školství.

Škola musí být prostorem pro setkávání

rozhovorarchdesign_anotace.jpg
Architektonické řešení přestavby fakulty sociálních studií navrhla firma ArchDesign, s.r.o. Nad stavbou dohlížel tým architektů pod vedením Ing. arch. Jaroslava Dokoupila. Právě jeho jsme požádali o krátký rozhovor.

Právnická fakulta bude vzdělávat vrcholové manažery

studiumllm_anotace.jpg
Od letošního roku bylo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity otevřeno postgraduální studium specializované na obchodní právo a určené především manažerům. Na celém studijním programu spolupracuje Masarykova univerzita s Vysokým učením technickým v Brně, hlavně však s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Právě v Nottinghamu ve středu 21. září podepsali zástupci obou univerzit smlouvu, kterou byl program uveden v život.

Studenti: Nová FSS zatím nemá atmosféru

anketafss_anotace.jpg
Fakulta sociálních studií se v tomto akademickém roce přesunula do nově zrekonstruovaných prostor na Joštově ulici a do chodeb a učeben se nahrnuli studenti. Na otázku, jak na ně jejich nová škola působí, odpovídali většinou rezervovaně – prostředí nové budovu vychází ze srovnání s tou „starou“ zatím hůře.


ESF otevírá další ročník studia pro odsouzené

veznoveesf_anotace.jpg
O další čtyři posluchače se na konci září, po úspěšném zdolání přijímacích testů, rozrostla skupina odsouzených, kteří od roku 2004 využívají možnosti studia v programu celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU. Cílem unikátního projektu, který realizuje MU ve spolupráci s Vazební věznicí Brno, je kromě jiného nabídnout odsouzeným příležitost zvýšit si kvalifikaci a tím i zlepšit své šance na opětovné začlenění do společnosti.

Mezinárodní politologický ústav slaví patnáct let

PhDr.Břetislav Dančák, Ph.D., působí ve funkci ředitele Mezinárodního politologického ústavu od podzimu 2004. Foto: Petr Kaniok
Ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (IIPS) Břetislav Dančák tvrdí, že „jeho“ pracoviště není jen pro úzkou skupinu politologů. „Spolupracujeme s řadou jiných fakult. Cestu k nám nacházejí studenti z Právnické, Ekonomicko-správní či Filozofické fakulty,“ říká Dančák, který v ředitelském křesle loni na podzim vystřídal dnešního rektora MU Petra Fialu. Za patnáct let svého trvání stačil IIPS vydat řadu původních publikací a do vědy zapojit desítky talentovaných studentů.

Česko-americká cena pro talentované studenty

cesko_americka_cena_anotace.jpg
V centru INFO USA, které se nachází ve čtvrtém patře brněnské Moravské zemské knihovny, byl ve čtvrtek 29. 9. vyhlášen první ročník Česko-americké ceny pro talentované studenty. Pořadateli soutěže jsou Velvyslanectví USA, Komise J. W. Fulbrighta (zastoupení v České republice) a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

Sociální vědy na prahu 21. století

Image
V pátek 16. září se v nové budově Fakulty sociálních studií na Joštově ulici konalo mezinárodní sympózium "Jak učit sociální vědy? Výzvy pro 21. století". Zúčastnilo se ho jedenáct přednášejících z různých koutů Evropy, kteří se ve svých přednáškách věnovali zejména možnostem a perspektivám výuky sociálních věd na prahu nového tisíciletí, ale také vztahu vládního, politického a vzdělávacího systému.

Konference mladých chemiků poprvé "na východě"

Na přelomu srpna a září se v Brně v hotelu Continental uskutečnil pátý ročník mezinárodní konference mladých výzkumných pracovníků z oboru chemie a ekologie "Younger European Chemists’ Conference". Účastníci konference ve věku od 21 do 35 let přijeli do Brna z celé Evropy. Přednášky pětadvaceti z nich, shrnující výsledky jejich magisterských a doktorských prací, byly doplněny o příspěvky hostů z řad renomovaných vědců, z nichž lze za všechny jmenovat prezidenta mezinárodní chemické společnosti IUPAC Leiva Sydnese či profesora Geralda Pattendena z Anglické královské chemické společnosti. Lákadlem pro mladé vědce byla soutěž o pět nejlepších a nejlépe prezentovaných prací.

Knihovny MU jako jednotný systém

Od začátku nového školního roku 2005/2006 se poměrně dramaticky změnilo fungování knihoven na Masarykově univerzitě. Zatímco dosud provozovala každá fakulta své knihovny (celkem 120 dílčích a oborových knihoven) z velké části nezávisle na jiných fakultách, od 1. října 2005 začaly všechny knihovny fungovat jako jednotný systém.

Profesor Lubomír Doležel čestným doktorem MU

Lubomír Doležel, emeritní profesor Torontské univerzity
Slavnostní jmenování emeritního profesora Torontské univerzity Lubomíra Doležela čestným doktorem Masarykovy univerzity proběhlo ve středu 5. října v aule Právnické fakulty. MU tak ocenila Doleželovo celoživotní vědecké dílo a jeho zásadní přínos české i zahraniční literární vědě. Profesor Doležel, který obohatil literární vědu zejména svojí teorií fikčních světů, kombinující lingvistický přístup s literárně-teoretickým zkoumáním, je v současnosti jednou z nevýznamnějších osobností světové filologie a v mezinárodním kontextu nejvlivnějším představitelem české literární vědy. V šedesátých letech působil současně na Akademii věd České republiky v Institutu českého jazyka a jako vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1968 emigroval do Toronta a působil zde jako profesor na katedře slovanských jazyků a literatur, kde založil studijní obor Český jazyk a literatura.