Události

Seminář o ICRC: fakta jsou na stole

anotace_ICRC_model1.jpg
Záměr založit v Brně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve spolupráci s pracovišti zřizovanými světově proslulou nadací bratří Mayů, zejména pak s klinikou Mayo se sídlem v minnesotském Rochesteru, je v podmínkách České republiky projektem zcela unikátním. Na rozdíl od vstupu zahraničních investorů, kteří do České republiky přicházejí využívat levné pracovní síly pro masovou produkci konzumního zboží, jedná se zde o investici do mozků a projekt zahrnující zapojení tvůrčích sil v oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání, zdravotnictví i průmyslu a obchodu.

Komerční banka ocenila studentky česko-francouzského studia

anotace_komercni_banka.jpg
Tři studentky česko-francouzského studia veřejné správy (L‘Administration publique), které probíhá na Ekonomicko-správní fakultě MU ve spolupráci s univerzitou v Rennes, převzaly 12. ledna od Komerční banky peněžitou odměnu za nejlepší seminární práce tohoto studijního programu. Setkání se zástupci KB se zúčastnilo také čtrnáct studentů oboru veřejná správa, kteří měli možnost v loňském roce absolvovat tříměsíční stáž ve Francii. Také tento projekt finančně podpořila Komerční banka.

První ročník mezinárodní konference MEMICS

Image
V nádherných historických sálech Louckého kláštera ve Znojmě se koncem loňského roku konal velmi úspěšný workshop MEMICS pro doktorské studenty informatiky. Této akce se zúčastnilo více než sto účastníků z osmi zemí včetně Japonska a Spojených států.

Studentka FF MU získala Iberoamerickou cenu

Image
Ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy proběhlo 14. prosince slavnostní vyhlášení 11. ročníku soutěže Iberoamerická cena. Soutěž vyhlašují vedoucí zastupitelských úřadů iberoamerických zemí s cílem podpořit a šířit znalosti o Latinské Americe a Pyrenejském poloostrově mezi studenty vysokých škol v České republice. První místo v této soutěži získala studentka FF MU Klára Šimečková, která již část své výhry investovala do pobytu na Madeiře.

Informační systém MU má anglickou verzi a slovník

Informační systém Masarykovy univerzity se od září loňského roku překládá do angličtiny. Velká část systému (celá skupina aplikací Student a Přijímací řízení) již slouží v anglickém jazyce a postupně se překládají další aplikace, aktuálně Katalog předmětů a Záznamník učitele. Předpokládá se, že překlad podstatné části Informačního systému MU bude hotov do konce roku 2006.

Masarykova univerzita zakládá Spolek absolventů

anotace_promoce_resize.jpg
Po vzoru většiny západních univerzit, které chápou udržování a rozvíjení kontaktů se svými absolventy jako nedílnou součást své činnosti, se rozhodla také Masarykova univerzita podpořit založení vlastního Spolku absolventů a přátel MU. V době vydání tohoto čísla muni.cz již bude mít Spolek za sebou své první valné shromáždění.

V Antarktidě pokračuje výstavba české polární stanice

anotace_Antarktida_resize.jpg
Podruhé vyrazila početná skupina českých vědců k jižnímu polárnímu kruhu na ostrov James Ross, aby zde pokračovala v započatém polárním výzkumu a hlavně aby dokončila budování české polární stanice, jejíž hrubá stavba byla dokončena loni v březnu při první expedici.

Přírodovědci z MU zkoumají využití plazmové tužky

anotace_plazmova_tuzka1_resize.jpg
V oblasti vědeckého výzkumu zaznamenala Masarykova univerzita v roce 2005 hned několik významných úspěchů. Kromě toho, že byly do provozu uvedeny Integrované laboratoře biomedicínských technologií a v Národním centru pro výzkum biomolekul byly uskutečněny dva důležité objevy v oblasti proteinového inženýrství (viz muni.cz 02/2005 a 07/2005), tak Evropský patentový úřad schválil patent na nový princip generování plazmatu. I za tímto objevem stojí tým vědců z Přírodovědecké fakulty MU.

Rozhovor s rektorem MU Petrem Fialou

anotace_rektor.jpg
Masarykova univerzita má za sebou poměrně hektický rok 2005, zvláště pokud se týká budování materiálního zázemí univerzity v rámci jejího Programu rozvoje. V Bohunicích stojí první část univerzitního kampusu, Přírodovědecká fakulta dostala nové Informační centrum, Fakulta sociálních studií rekonstruovanou budovu na Joštově ulici. Lze tedy říci, že uplynulý rok byl pro univerzitu úspěšný?

Nepatřím k těm, kteří by úspěšnost univerzity poměřovali jen její stavební činností. Je však pravda, že loňský rok byl pro další vývoj MU klíčový právě v oblasti stavebního rozvoje.

Sociální pedagogové chtějí pomáhat v Angole

anotace_Angola_resize.jpg
Nový projekt zapojující studenty do pedagogické výpomoci v Angole v jihozápadní Africe, která je ochromena teprve nedávno ukončenými, dlouhotrvajícími válečnými konflikty, se chystá zahájit Katedra sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě.

Univerzita se podílí na projektu Jihomoravského centra mezinárodní mobility

anotace_fotopolednak_072_resize.jpg
Na sklonku roku 2005 bylo z iniciativy Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně založeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu jako zájmové sdružení právnických osob. Tyto tři instituce jsou také jeho ustavujícími členy, sdružení je však otevřeno i dalším jihomoravským školám. Náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igora Poledňáka jsme požádali o bližší představení této iniciativy.


Velký akademický senát zasedne v lednu v novém složení

senat_anotace.jpg
Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity, tedy „velkého“ senátu, probíhaly v listopadu a v první polovině prosince zároveň s volbami do senátů fakultních. Účast ve volbách do studentské komory AS MU byla tradičně velmi nízká. U zaměstnanecké komory se naopak pohybovala v průměru kolem 50 procent. Přesto se již podařilo na většině fakult úspěšně odvolit a své tříleté funkční období tak od začátku nového roku zahájí následující noví senátoři.